Till innehåll på sidan

Materialplattformens interna sidor

KTH:s Materialplattform genomför aktiviteter för att stimulera, underlätta och initiera tvärvetenskaplig forskningsverksamhet, öka extern finansiering genom att främja framgångsrika forskningsansökningar och ge strategiskt stöd i planering av framtida framtida infrastruktursinvesteringar och fakultetsrekryteringar.

Kalender