Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysning inom Stockholm Trio för tvärvetenskapliga samarbeten

Publicerad 2023-07-05

Den 1 juli öppnade Stockholm trio en utlysning för tvärvetenskapliga samarbeten mellan KTH, KI och SU. För att kunna konkurrera om medel behöver ansökan omfatta alla tre lärosäten, koppla mot FN:s globala hållbarhetsmål och beröra forskning eller utbildning. Intresserad? Ansök innan 29 september! 

Stockholm Trio for Sustainable Actions vill öka och uppmuntra till samverkan mellan de tre inblandade lärosätena KTH, KI och SU. Nu har de öppnat en utlysning för samarbeten inom både forskning och utbildning, och sökande från alla ämnesområden är välkomna.

Utlysningen öppnade den 1 juli och stänger kl. 14:00 den 29 september 2023. Den omfattar totalt 1,5 miljoner kronor, och varje beviljat projekt får mellan 200.000 och 500.000 kronor.

För att vara aktuell för medel inom utlysningen ska din ansökan:

  • Beröra forskning och/eller utbildning
  • Omfatta alla tre universitet
  • Svara mot FN:s globala hållbarhetsmål 2030

Detaljerad information om vad ansökan ska innehålla och hur den bedöms finns på KI:s webbplats.

Till utlysningen (KI:s webbplats)

Vem kan söka?

Forskare och lärare inom alla ämnesområden är välkomna att söka! Ansökan måste innehålla en ansvarig forskare (Principal Investigator, PI) och två medsökande forskare (Co-Principal Investigator) från KTH, KI och SU, en från varje lärosäte.

De som söker behöver inte ha en fast tjänst på sitt lärosäte, men behöver ha tjänstgöring när ansökan skickas in och som täcker hela perioden (2024) som utlysningen gäller.

Kontakt

Har du frågor om utlysningen eller Stockholm trio? Kontakta Kristina von Oelreich.