Till innehåll på sidan

Materials interna utlysning

KTH Materialplattformen utlyser medel för att stödja aktiviteter som ska öka chanserna för att KTH-forskare ska vara framgångsrika i konkurrensutsatta utlysningar. Under de senaste fyra åren har plattformen stöttat flera multidisciplinära aktiviteter, såsom workshops och seminarieserier, vilket skapat nya möjligheter och kontakter för KTH:s materialforskare. Anslagen överstiger inte 50 000 kr. Ansökan ska inkludera forskare från minst två KTH-skolor. Höstens sista ansökningsdag är 20 november 2023.