Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KIC EIT råmaterial

Uppdraget för KIC EIT Raw Materials (råmaterial) är att öka konkurrenskraften, tillväxten och attraktionskraften för den europeiska råmaterialsektorn genom radikal innovation och entreprenörskap. KTH är en huvudpartner, vilket innebär att KTH-forskare kan söka medel från KIC EIT Raw Materials. Det kommer vanligtvis att bli två utlysningar per år.