Till innehåll på sidan

Resestöd till storskalig infrastruktur och annan unik instrumentering

KTH Materialplattformen kan tillhandahålla begränsat resestöd för att underlätta bättre användning av godkänd stråltid vid storskalig infrastruktur och annan unik instrumentering av stor betydelse för KTH:s materialforskning (till exempel MAX IV, ESS, Petra III eller XFEL).