Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysningar inom material

 • Finansiering för projekt inom material

  Foto: WISE
  Publicerad 2023-10-17

  I en ny utlysning finansierar WISE upptill 27 doktorander och 27 postdoktorer inom materialvetenskap. Utlysningen är öppen för programmets sex partneruniversitet, däribland KTH, och du som söker ska k...

  Läs artikeln
 • Materialplattformens interna utlysning 2023

  Publicerad 2023-09-06

  Materialplattformen kommer under 2023 att stödja aktiviteter som syftar till att öka chansen att KTH-forskare ska vara framgångsrika i konkurrensutsatta utlysningar om finansiering. Höstens sista ansö...

  Läs artikeln
 • WASP och WISE utlyser medel till förprojekt

  Publicerad 2023-07-25

  Syftet med utlysningen är att initiera samarbete mellan WASP och WISE inom områdena AI, autonoma system och mjukvara och materialvetenskap för hållbarhet. Projekten bör genomföras under 2024. Sista an...

  Läs artikeln
 • Utlysning inom Stockholm Trio för tvärvetenskapliga samarbeten

  Publicerad 2023-07-05

  Den 1 juli öppnade Stockholm trio en utlysning för tvärvetenskapliga samarbeten mellan KTH, KI och SU. För att kunna konkurrera om medel behöver ansökan omfatta alla tre lärosäten, koppla mot FN:s glo...

  Läs artikeln
 • Joint Research Seed Fund: The University of Manchester, KTH, and Stockholm University

  Publicerad 2023-05-16

  The University of Manchester (UoM), KTH Royal Institute of Technology (KTH) and Stockholm University (SU) are pleased to announce the third round of our joint research seed fund to support collaborati...

  Läs artikeln
 • Sök till RÅC 2023 sommarskola

  Publicerad 2023-05-09

  Sommarskolan äger rum 20–27 augusti 2023 i Lüneburg i Tyskland och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema...

  Läs artikeln
 • Utlysning Knut och Alice Wallenbergs stiftelse föransökan 2023

  Publicerad 2023-03-23

  Under år 2023 har KTH Materialplattformen avsatt medel till ett begränsat stöd till föransökningar inför ansökan till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (både för projekt och WISE). Syftet med utlys...

  Läs artikeln
 • Materialplattformens interna utlysning 2023

  Publicerad 2023-03-09

  Materialplattformen kommer under 2023 att stödja aktiviteter som syftar till att öka chansen att KTH-forskare ska vara framgångsrika i konkurrensutsatta utlysningar om finansiering. Nästa deadline: 19...

  Läs artikeln
 • WISE utlyser projektmedel för industridoktorander och postdoktorer

  Kvinna i labbmiljö
  Foto: Johanna Åkerberg Kassel
  Publicerad 2023-02-09

  I april öppnar Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) sin första utlysning för industridoktorander och postdoktorer inom materialvetenskap för en hållbar framtid.

  Läs artikeln
 • Kommande utlysning inom WISE: Projektmedel för industridoktorander och postdoktorer

  Kvinna i labbmiljö
  Foto: Johanna Åkerberg Kassel
  Publicerad 2023-02-09

  I april öppnar Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) sin första utlysning för industridoktorander och postdoktorer inom materialvetenskap för en hållbar framtid.

  Läs artikeln
 • Resestöd till storskalig infrastruktur och annan unik instrumentering

  Publicerad 2022-11-07

  KTH Materialplattformen kan tillhandahålla begränsat resestöd för att underlätta bättre användning av godkänd stråltid vid storskalig infrastruktur och annan unik instrumentering av stor betydelse för...

  Läs artikeln
 • Materials interna utlysning 2023

  Publicerad 2022-11-07

  Materialplattformen kommer under 2023 att stödja aktiviteter som syftar till att öka chansen att KTH-forskare ska vara framgångsrika i konkurrensutsatta utlysningar om finansiering. Nästa deadline: 6 ...

  Läs artikeln
 • Materialplattformens interna utlysning 2022

  Publicerad 2022-10-17

  Materialplattformen kommer under 2022 att stödja aktiviteter som syftar till att öka chansen att KTH-forskare ska vara framgångsrika i konkurrensutsatta utlysningar om finansiering. Nästa deadline: 1 ...

  Läs artikeln
 • Materialplattformens interna utlysning 2022

  Publicerad 2022-05-11

  Materialplattformen kommer under 2022 att stödja aktiviteter som syftar till att öka chansen att KTH-forskare ska vara framgångsrika i konkurrensutsatta utlysningar om finansiering. Nästa deadline: 17...

  Läs artikeln
 • Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE)

  Publicerad 2022-03-09

  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har lanserat ett forskningsprogram för att möjliggöra hållbara teknologier som har betydelse för vårt samhälle. Fokus för 2,7 BSEK-programmet är förståelse, skapan...

  Läs artikeln
 • Resestöd till storskalig infrastruktur 2022

  Publicerad 2022-03-09

  KTH Materialplattformen kan tillhandahålla begränsat resestöd för att underlätta bättre användning av godkänd stråltid vid storskalig infrastruktur av stor betydelse för KTH:s materialforskning (till ...

  Läs artikeln
 • Materialplattformens interna utlysning 2022

  Publicerad 2022-03-07

  Materialplattformen kommer under 2022 att stödja aktiviteter som syftar till att öka chansen att KTH-forskare ska vara framgångsrika i konkurrensutsatta utlysningar om finansiering. Nästa deadline: 25...

  Läs artikeln
 • Mistras utlysning – 50 MSEK för en hållbar blå ekonomi

  Publicerad 2021-10-27

  Nu öppnar Mistra det första steget i utlysningen En hållbar blå ekonomi för Sverige. Syftet med ett framtida forskningsprogram är att stödja omställningen till en blå ekonomi med fokus på förbättrade ...

  Läs artikeln
 • Materials interna utlysning 2021

  Publicerad 2021-10-07

  Materialplattformen kommer under 2021 att stödja aktiviteter som syftar till att öka chansen för framgång för KTH-forskare i konkurrensutsatta utlysningar om finansiering. Nästa deadline: 16 november ...

  Läs artikeln
 • Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (skissansökan)

  Publicerad 2021-03-02

  Bidraget till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap ...

  Läs artikeln