Till innehåll på sidan

Resestöd till storskalig infrastruktur och annan unik instrumentering

UTLYSNINGAR

Publicerad 2022-11-07

KTH Materialplattformen kan tillhandahålla begränsat resestöd för att underlätta bättre användning av godkänd stråltid vid storskalig infrastruktur och annan unik instrumentering av stor betydelse för KTH:s materialforskning (till exempel MAX IV, ESS, Petra III eller XFEL).