Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Finansiering för projekt inom material

UTLYSNINGAR

Foto: WISE
Publicerad 2023-10-17

I en ny utlysning finansierar WISE upptill 27 doktorander och 27 postdoktorer inom materialvetenskap. Utlysningen är öppen för programmets sex partneruniversitet, däribland KTH, och du som söker ska kunna vara handledare. Utlysningen är öppen från 20 septemer 2023 till 28 februari 2024.

Om WISE-utlysningen (på engelska)

KTH har en intern process för att välja sökande till denna utlysning. Kontakta prefekten på din institution för mer information.