Till innehåll på sidan

Om materialplattformen

KTH:s Materialplattform skapades för att stötta och katalysera tvärvetenskaplig forskning på materialområdet. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för materialforskning.

Mål

Materialplattformens mål är att:

  • Uppmuntra till tvärvetenskapliga samarbeten
  • Stärka och etablera interna relationer
  • Förbättra och synliggöra KTHs materialforskning externt

Organisation

Operativa aktiviteter drivs av materialplattformens team . Teamet leds av plattformens styrgrupp, som består av skolcheferna och vice rektor för forskning som ansvarar för . Materialplattformen omfattar också flera forskargrupper vid enheter och avdelningar inom KTHs skolorganisation och vid kompetenscentra  som är verksamma inom materialrelaterad forskning .

Samarbetspartners

Materialplattformens interna partners är forskningsplattformarna för Digitalisering, Industriell Transformation, Energi, Life Science och Transport.

Affärspartners är ABB, Bombardier, Ericsson, Saab, Scania, Skanska, Stora Enso och Vattenfall, alla strategiska partners för KTH.

Referensgrupp

Materialplattformens referensgrupp består av representanter från KTHs skolor och andra avdelningar inom KTH.