Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om plattformen

KTH:s Materialplattform ska stötta och katalysera tvärvetenskaplig forskning på materialområdet. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för materialforskning.

Mål

Materialplattformens mål är att:

  • Uppmuntra till tvärvetenskapliga samarbeten
  • Stärka och etablera interna relationer
  • Förbättra och synliggöra KTHs materialforskning externt

Organisation

Operativa aktiviteter drivs av Materialplattformens team . Teamet leds av plattformens styrgrupp, som består av skolcheferna och vice rektor för forskning som ansvarar för KTH:s forskningsplattformar . Materialplattformen omfattar också flera forskargrupper vid enheter och avdelningar inom KTHs skolorganisation och vid kompetenscentra  som är verksamma inom materialrelaterad forskning .

Samarbetspartners

Materialplattformens interna partners är forskningsplattformarna för Digitalisering, Industriell Transformation, Energi, Life Science och Transport.

Affärspartners är ABB, Bombardier, Ericsson, Saab, Scania, Skanska, Stora Enso och Vattenfall, alla strategiska partners för KTH.

Referensgrupp

Materialplattformens referensgrupp  består av representanter från KTHs skolor och andra avdelningar inom KTH.