Till innehåll på sidan

Materialplattformens interna sidor

KTH:s Materialplattform genomför aktiviteter för att stimulera, underlätta och initiera tvärvetenskaplig forskningsverksamhet, öka extern finansiering genom att främja framgångsrika forskningsansökningar och ge strategiskt stöd i planering av framtida framtida infrastruktursinvesteringar och fakultetsrekryteringar.

KTH Material & Energi plattformsdag 2023

Material inom energi

Datum: 11 maj 2023
Plats: Wallenbergsalen, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Material inom energi är ämnet för nästa KTH Materials Day som anordnas den 11 maj 2023. Förutom KTH Materialplattformen så är även KTH Energiplattformen med och organiserar. Detta årliga evenemang presenterar materialrelaterad forskning vid KTH, inklusive vetenskapliga presentationer och policyinformation. Workshopen är avsedd för en allmän publik.

Kalender