Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakt

KTH Materialplattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom materialområdet på KTH. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare och en vice föreståndare, stödda av en plattformskoordinator och en forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av skolcheferna med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejl

materialsplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Vice föreståndare

Björn Glaser
Björn Glaser universitetslektor, enhetschef bjoerng@kth.se 087908339 Profil

Plattformskoordinator

Marilyn Klarin
Marilyn Klarin forskningsrådgivare marilynk@kth.se 087908223 Profil

Plattformsadministratör

Styrgruppens ordförande

Annika Borgenstam
Annika Borgenstam professor, vicerektor, vicerektor annbor@kth.se 087908396 Profil

Referensgrupp

Medlemmarna i referensgruppen (engelska)  fungerar som ett rådgivande organ till Materialplattformen.