Till innehåll på sidan

Nyheter Materialplattformen

 • Vicerektor Annika Stensson Trigell avtackad av plattformarna

  Vicerektor för forskning Annika Stensson Trigell (med blommor), plattformsföreståndare och administrativa stödet. Foto: David Nilsson
  Publicerad 2022-12-13

  Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning och ledare för KTH:s forskningsplattformar sedan sex år, avgår vid årsskiftet. Hon tackades av för sina insatser med blommor från plattformarna vid de...

  Läs artikeln
 • 260 miljoner kronor till materialforskning i WISE första utlysning

  Bild: Pexels
  Publicerad 2022-12-06

  193 forskare sökte om forskningsanslag i den första utlysningen för doktorand- och postdoktorprojekt inom Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE). Totalt har 90 projekt bevil...

  Läs artikeln
 • WISE–KTH webbinarium: Utlysning industridoktorand/postdoktor 2023 och industriella forskningsarenor

  Publicerad 2022-12-01

  WISE tillkännager en kommande utlysning för industridoktorander och postdoktorer för forskningsprojekt (WISE-ip1) och bjuder in branschrepresentanter och huvudutredare från WISE-partneruniversiteten t...

  Läs artikeln
 • Materialplattformen finansierar licensen för ICSD 2023

  Publicerad 2022-11-07

  KTH:s materialplattform finansierar licensen för ICSD - Inorganic Crystal Structure Database - världens största databas för helt bestämda oorganiska kristallstrukturer. ICSD innehåller cirka 200 000 s...

  Läs artikeln
 • Materialforskning på Linkedin

  Publicerad 2022-03-09

  ITM koordinerar Linkedin-sidan Materials Science at KTH som följs av ungefär 2000 personer från hela världen. Om du forskar inom material, berätta om din publikation, arrangerar ett event eller har an...

  Läs artikeln
 • Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE)

  Publicerad 2022-03-09

  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har lanserat ett forskningsprogram för att möjliggöra hållbara teknologier som har betydelse för vårt samhälle. Fokus för 2,7 BSEK-programmet är förståelse, skapan...

  Läs artikeln
 • Materialplattformen finansierar licensen för ICSD 2021

  Publicerad 2021-10-14

  KTH:s materialplattform finansierar licensen för ICSD - Inorganic Crystal Structure Database - världens största databas för helt bestämda oorganiska kristallstrukturer. ICSD innehåller cirka 200 000 s...

  Läs artikeln
 • Nytt centrum för koordinering av elektronmikroskopi vid KTH

  Publicerad 2021-10-14

  Material-, Energi- och Life Scienceplattformarna finansierar ett interimcentrum för samordning av elektronmikroskopi vid KTH, RSEM. Centrets mål är att underlätta effektiv användning av nuvarande inst...

  Läs artikeln
 • Ett nationellt doktorandprogram i synkrotronforskning och ansökningar

  Publicerad 2021-10-07

  Max IV-synkrotronen och Max IV URG (Universitets referensgruppen) har initierat ett nationellt doktorandprogram i synkrotronforskning och ansökningar. Tillsammans arbetar de med en gemensam ansökan om...

  Läs artikeln
 • Träff för lärare och kursansvariga på KTH - träffa företag kring samverkan för hållbar utveckling

  Publicerad 2020-06-22

  Matchmaking-träff för lärare och kursansvariga på KTH - träffa företag kring samverkan för hållbar utveckling i kurser och exjobb. Välkommen till en träff där du som lärare får möjlighet att träffa ex...

  Läs artikeln
 • 17 forskningsprojekt vid KTH finns med på IVAs 100-lista 2020

  Text i bild: "IVAs 100-lista 2020: Från kunskap till hållbar konkurrenskraft". Bakgrunden är mörkad, en folksamling (mest bakifrån) där ett barn som sitter på någons axlar håller i en blå ballong.
  Publicerad 2020-03-06

  För andra året i rad listar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) svenska forskningsprojekt inom teknik och ekonomi som har affärspotential att skapa nytta inom överskådlig tid. Årets utvalda fors...

  Läs artikeln
 • Välkommen på Workshop om MAXIV: Nya möjligheter för genombrott inom medicinsk forskning

  Sidhuvud av program-pdf: KI:s och Mx4:s logotyper samt programmets huvudrubrik: Preliminary Program “MaxIV: new possibilities for breakthrough research”
  Publicerad 2020-02-03

  Den 24 april kommer forskare från MAXIV och ger introduktion i hur man kan använda MAXIV för medicinsk forskning. Tre forskningsbidrag kommer lysas ut för samarbete med MAXIV.

  Läs artikeln
 • Video om KTH:s Materialplattform

  Publicerad 2019-11-15

  Videon är drygt 2 minuter lång och på engelska.

  Läs artikeln
 • 35 miljoner till forskning om ljus

  Val Zwiller, professor i kvantnanofotonik vid KTH. Foto: Håkan Lindgren.
  Publicerad 2017-09-27

  Nu har en forskargrupp på KTH med professor Val Zwiller i spetsen tilldelats ett stort forskningsanslag för att vidareutveckla så kallade kvantdetektorer. Kommande framsteg på områden bedöms ha stor b...

  Läs artikeln
 • Luft- och vattenrening med smarta material

  Publicerad 2017-09-26
  Läs artikeln
 • Ytvetenskap löser tågproblem

  Publicerad 2017-09-25

  Tågvagnar som utrustats med en ny typ av bromsblock har fått allvarliga problem i vintertrafik. Bromsblocken, gjorda av kompositmaterial i stället för gjutjärn, fungerar dåligt och till med inte alls...

  Läs artikeln
 • Lars Berglund mottar ERC Advanced Grant

  Publicerad 2017-05-09

  KTH-forskaren Lars Berglund har mottagit det prestigefyllda ERC Advanced Grant på motsvarande 2,5 miljoner Euro.

  Läs artikeln