Till innehåll på sidan

Om KTH:s forskningsplattformar

Stora, globala utmaningar kräver multidisciplinära angreppssätt, inte bara för själva forskningen, utan även för att resultaten skall vara anpassade till de slutliga användarna. KTH:s plattformar har skapats för att tillsammans med externa samarbetspartners och andra intressenter utveckla denna typ av forskningssamarbeten inom sex nyckelområden.

Om Plattformarnas vision, mål, organisation och styrgrupp på externwebben

Årlig aktivitets- och kostnadsrapport

Plattformarnas årliga aktiviteter och budgetar rapporteras till och godkänns av styrgruppen i form av en årsrapport.

Årsrapport 2021 KTH:s forskningsplattformar (pdf 512 kB)

Riktlinjer, koordinering och stöd

KTH Research Support Office (RSO) ansvarar för koordinering av plattformarnas utveckling, riktlinjer och dokumentation. Här finns riktlinjer för KTH:s plattformar:

Riktlinjer för KTH:s forskningsplattformar (på engelska) (pdf 209 kB)

Varje plattform jobbar enligt strategier som gäller år 2021-2024.

Plattformarnas strategier år 2021-2024 (pdf 719 kB)

Externa webbsidor 

För mer information om plattformarna kan du besöka deras externa webbsidor här:

Digitalisering  / Energi  / Life Science  / Material  / Transport  / Industriell Transformation

Innehållsansvarig:Helena Mayer
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-09