Till innehåll på sidan

Transportplattformens interna sidor

Problemen och utmaningarna kring transportens framtid är så komplexa att ingen kan lösa dem på egen hand. Det behövs tvärvetenskapligt samarbete mellan många intressenter. Ett av huvudmålen för transportplattformen är att katalysera multidisciplinär forskningsverksamhet vid KTH och med externa partner.

Kalender