Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysning för att främja initiativ kring cirkulär ekonomi

UTLYSNINGAR

Publicerad 2023-05-02

Plattformen för industriell transformation utlyser medel stödjer aktiviteter med koppling till omställningen till en cirkulär ekonomi, vilket är temat för Transformationsdagen 2023. Sista ansökningsdag är den 1 juni 2023.

Om utlysningen

Vi välkomnar dig som forskare på KTH att söka finansiering för initiativ som bidrar till industriell transformation för ett hållbart och resurssmart samhälle. Vi välkomnar speciellt sökande av beredning av förstudier samt planeringsanslag för att analysera forskningsbehov, organisation av seminarier eller framtagning av forskningsansökningar. Anslag kan sökas för lönekostnader inklusive indirekta kostnader, driftskostnader, enklare utrustning, resor samt utgifter i anslutning till organisation av möten och seminarier med mera.

Maxgräns för enskilda anslag är 100 000 SEK. Vi prioriterar tvärvetenskapliga projekt som främjar samarbete mellan olika discipliner och som har potential att i nästa steg ge ett stort avtryck inom ramen för plattformens och utlysningens specifika fokusområde. Samverkan med externa parter välkomnas särskilt. Utlysningen omfattar framför allt forskningsinitiativ, men ansökningar som kopplar ihop forskning med livslångt lärande för att underlätta omställning är också aktuella.

Om ansökan

Din ansökan ska innehålla en kortfattad motivering av hur anslaget kan bidra till ny kunskap och göra avtryck med koppling till cirkulär ekonomi. Vidare ska ansökan innehålla information om sökande parter, hur samverkan ska ske, beskrivning hur medlen ska användas inkl. budget (Max 3 sidor, Word 12p). I de fall ansökan avser planeringsanslag för forskningsprojekt utbetalas anslaget efter inskickad ansökan till angiven finansiär.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 1 juni 2023, men ansökningar utvärderas löpande.

Kontakt vid frågor

Kontaktperson: Kerstin Forsberg, kerstino@kth.se