Till innehåll på sidan

Utlysning för att främja initiativ kring industriell transformation

UTLYSNING

Publicerad 2021-03-23

Vi välkomnar dig som forskare på KTH att söka finansiering för initiativ som bidrar till forskning kopplat till industriell transformation för ett hållbart och resurssmart samhälle. Vi välkomnar speciellt sökande av planeringsanslag för framtagning av forskningsansökningar. Anslag kan sökas för lönekostnader inklusive indirekta kostnader, driftskostnader, enklare utrustning, resor samt utgifter i anslutning till organisation av möten och seminarier med mera. Sista ansökningsdag är den 1 maj 2021.

Plattformen för industriell transformation främjar forskningsinitiativ som stödjer industrins omställning till en hållbar, koldioxidneutral verksamhet med stärkt konkurrenskraft. Alla branscher står inför stora omställningar där nya produkter, produktionssystem, affärsmodeller och kompetens behöver utvecklas för att möta framtidens behov och nå de globala hållbarhetsmålen. Exempel är elektrifieringen av vår fordonsflotta, omställningen av fordonsindustrin, och framsteg inom utvecklingen och produktionen av nästa generations biologiska läkemedel. Cirkulär ekonomi och digitalisering är viktiga möjliggörare i sammanhanget, liksom nya former för industrialisering och uppskalning av nya produkter.

Maxgräns för enskilda anslag är 150 000 SEK. Vi prioriterar tvärvetenskapliga projekt som främjar samarbete mellan olika discipliner och som har potential att i nästa steg ge ett stort avtryck inom ramen för plattformens fokusområde. Samverkan med externa parter välkomnas särskilt. Utlysningen omfattar framför allt forskningsinitiativ, men ansökningar som kopplar ihop forskning med livslångt lärande (för att underlätta den industriella transformationen) är också aktuella.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla en kortfattad motivering av hur anslaget kan bidra till ny kunskap och göra avtryck kopplat till industriell transformation. Vidare ska ansökan innehålla information om sökande parter, hur samverkan ska ske, beskrivning hur medlen ska användas inkl. budget (Max 3 sidor, Word 12p). I de fall ansökan avser planeringsanslag för forskningsprojekt utbetalas anslaget efter inskickad ansökan till angiven finansiär.

Sista ansökningsdag är den 1 maj 2021.

Kontaktperson: Kerstin Forsberg

Utvärderingskriterier(inkluderas inte i utlysningstext)

Bidragen kommer att utvärderas med avseende på (med sjunkande prioritet):

  1. Koppling till plattformens fokusområde
  2. Samarbete mellan olika discipliner, nya samarbeten
  3. Vetenskaplig höjd
  4. Förväntad nytta
  5. Samverkan med industripartners
  6. Innovationshöjd