Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysning för att främja initiativ kring industriell transformation 2023

UTLYSNINGAR

Publicerad 2023-01-11

Vi välkomnar dig som forskare på KTH att söka finansiering för initiativ som bidrar till forskning kopplat till industriell transformation för ett hållbart och resurssmart samhälle. Plattformen stödjer aktiviteter under år 2023 som syftar till att adressera industriell klimatomställning på ny kreativa sätt. Vi välkomnar ansökningar från forskare i nya och tvärvetenskapliga konstellationer. Ansökningar utvärderas löpande. Sista ansökningsdag 3 april 2023.

Plattformen för industriell transformation främjar forskningsinitiativ som stödjer industrins omställning till en hållbar, koldioxidneutral verksamhet med stärkt konkurrenskraft. Alla branscher står inför stora omställningar där nya produkter, produktionssystem, affärsmodeller och kompetens behöver utvecklas för att möta framtidens behov och nå de globala hållbarhetsmålen. Exempel är elektrifieringen av vår fordonsflotta, omställningen av fordonsindustrin, och framsteg inom utvecklingen och produktionen av nästa generations biologiska läkemedel. Cirkulär ekonomi och digitalisering är viktiga möjliggörare i sammanhanget, liksom nya former för industrialisering och uppskalning av nya produkter.

Anslag kan sökas för lönekostnader inklusive indirekta kostnader, driftskostnader, enklare utrustning, resor samt utgifter i anslutning till organisation av möten och seminarier med mera. Specificera tydligt i ansökan hur anslaget ska användas.

Maxgräns för enskilda anslag är 150 000 SEK. Vi prioriterar tvärvetenskapliga projekt som främjar samarbete mellan olika discipliner och som har potential att i nästa steg ge ett stort avtryck inom ramen för plattformens fokusområde. Samverkan med externa parter välkomnas särskilt. Utlysningen omfattar framför allt forskningsinitiativ, men ansökningar som kopplar ihop forskning med livslångt lärande (för att underlätta den industriella transformationen) är också aktuella.

Din ansökan ska innehålla en titel, en kortfattad motivering av hur anslaget kan bidra till ny kunskap och göra avtryck kopplat till industriell transformation. Vidare ska ansökan innehålla information om sökande parter, hur samverkan ska ske, beskrivning hur medlen ska användas inkl. budget (Max 3 sidor, Word 12p). I de fall ansökan avser planeringsanslag för forskningsprojekt utbetalas anslaget efter inskickad ansökan till angiven finansiär.

Sista ansökningsdag är den 3 april 2023.

Kontaktperson: Kerstin Forsberg , kerstino@ket.kth.se