Till innehåll på sidan

Vill du bli en del av forskarnätverket för industriell transformation?

UTLYSNING

Publicerad 2020-06-11

Vi söker dig (doktorander, postdoktorer, forskare) som vill bidra till att stötta industrins transformation mot fossilfritt och CO2-neutralt med sikte på att klara 1,5 graders-målet 2030. Nätverket organiserar nätverksträffar, planerar utbildningsinsatser samt koordinerar och förmedlar kontakter.

Nätverket är en del av plattformen Industriell Transformation. Förtroendeuppdraget förväntas ingå i din nuvarande tjänst. Teamet förfogar över medel till att bedriva olika aktiviteter. Skicka din ansökan till researchers-indtrf@kth.se . Ansökan ska innehålla ett CV, en beskrivning av akademiska intressen samt en kortfattad motivering till varför du vill arbeta med dessa frågor och vad du skulle vilja göra om du fick uppdraget.