Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Etikrådgivare anställd för att stödja forskare med etikansökningar

Publicerad 2022-02-09

Sedan hösten 2021 är Amena Archer anställd som etikrådgivare för att stödja KTH-forskare med information och vägledning med etikansökningar för forskning som involverar människa och djur. Amena Archer arbetar 25 procent av sin tid med uppgiften under två år, baserat på finansiering från KTH Life Scienceplattformen.