Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vilka informationsresurser behöver Life Science?

Publicerad 2021-05-31

KTH Biblioteket ser nu över informationsresurserna inför nästa budgetår. I en nyligen genomförd enkät ställde vi frågan om de informationsresurser som KTH Biblioteket erbjuder inom Life Science-området är tillräckliga för KTH-anställda forskare.

Bland de svar vi fick in ser vi både nöjda röster och de som önskar mer inom området. Vi uppskattar återkopplingen och vill givetvis komma i kontakt med er som har önskemål och tankar om ett utökat utbud av tidskrifter, databaser, böcker och arkiv. Det är med er hjälp vi säkerställer att inköpen till biblioteket är av hög relevans och behöver mer specifik information om önskade prenumerationer, boktitlar eller leverantörer. 

Återkoppla gärna inköpsförslag via denna sida.