Program för extern finansering

Med stöd från gruppen Internationella relationer kan KTH söka medel för olika former av internationell verksamhet, främst inom utbildning. KTH leder och deltar i ett mycket stort antal internationella utbildnings- och forskningsprojekt som möjliggjorts genom finansiering från bland annat EU, Sida, STINT och Nordiska ministerrådet. Under respektive program finns mer information om aktuella utlysningar av medel samt praktisk information om ansökan.

Poster session

Utbildningsprojekt med externfinansiering

Ett urval av KTH:s utbildningsprojekt med externfinansiering presenteras i poster-format i KTH Entré fredagen den 24 augusti 14.00-16.30.

Kom förbi och mingla för att
• ta del av utbildningsprojekt där KTH är verksam,
• få information och inspiration till projektidéer för kursutveckling eller verksamhetsstöd för högre utbildning,
• träffa medarbetare på gruppen för Projektsupport på IRO.

Finansieringsprogram

Organisation Program Finansierar
EU Erasmus+ Mobilitet, strategiska partnerskap, gemensamma masterprogram, kunskapsallianser och kapacitetsuppbyggnad.
EU Marie Sklodovska Curie Mobilitet och samarbete på forskarnivå.
Sida Minor Field Studies Studentprojekt och handledarresor i definierade utvecklingsländer.
Sida Linnaeus-Palme Planeringsresor, lärarutbyte, studentutbyte och utvärderingsresor som del i samarbete med universitet i utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika
Nordiska ministerrådet Fler program Gemensamma masterprogram för nordiska universitet och nordisk-ryska samarbetsprogram. Programmet Nordforsk finansierar nordiska samarbeten inom forskning och programmet Nordplus stöder mobilitet, gemensamma program, projekt och nätverksaktiviteter.
STINT Fler program Internationella projekt mot specifika regioner, gemensamma program samt initieringsbidrag för projekt.

Stöd för externfinansiering inom forskning handhas av Research office.

Till sidans topp