T.I.M.E.

KTH är en av de ursprungliga medlemmarna som grundade nätverket T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) 1989. Nätverket är en sammanslutning av runt 50 framstående tekniska universitet i Europa. Samarbetet rör främst studentutbyte som resulterar i dubbel civilingenjörsexamen.

Inom ramen för nätverket finns möjlighet att som studerande delta i speciella utbytesprogram som leder till dubbla examen, ett från hemuniversitetet och ett från värduniversitetet. Dessa utbytesprogram är detaljreglerade i speciella avtal och KTH har överenskommelser med en del, dock inte med samtliga, universitet i T.I.M.E. Överenskommelserna gäller oftast specifika utbildningsområden. För information angående deltagande i T.I.M.E.-utbyte bör kontakt i första hand tas med den internationella handläggaren vid respektive skola.

Kontakt

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-02-06