Universitetsnätverk

Utöver att samarbeta med över 200 utbytesuniversitet världen över är KTH medlem i ett antal internationella universitetsnätverk. Dessa samarbeten utgör bland annat en plattform för internationellt utbyte, utveckling av gemensamma program, och ger KTH större möjligheter att påverka beslutsfattandet kring högre utbildning på en internationell nivå.

Universitetsövergripande nätverk

CESAER

CESAER, the Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research, är en sammanslutning som bevakar de tekniska universitetens intressen och driver aktuella frågor på europeisk policynivå.

Läs mer

CLUSTER

CLUSTER, Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research, är en sammanslutning mellan tolv framstående tekniska institutioner i Europa.

Läs mer

Deans Forum

KTH är medlem i universitetsnätverket Deans Forum som förutom KTH består av University of Tokyo, MIT, University of California, Berkeley, ETH Zürich, Imperial College och IBM Watson Research Center.

Läs mer

Nordic Five Tech

Nordic Five Tech är ett nätverk mellan Nordens fem största tekniska högskolor som bland annat erbjuder ett antal gemensamma program på mastersnivå.

Läs mer

T.I.M.E.

KTH har varit med och grundat nätverket T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe), som är en sammanslutning av ca 50 framstående tekniska universitet i Europa.

Läs mer

EUA (European University Association)

Med 850 medlemmar över 47 länder, är EUA den största och mest omfattande organisation som företräder universitet i Europa. Totalt är 17 miljoner studenter är inskrivna vid EUA:s medlemsuniversitet. EUA är de europeiska universitetens röst i den politiska debatten på EU-nivå samtidigt som de företräder medlemsuniversitetens enskilda intressen.

Läs mer på EUA:s webbplats

Magalhães

Magalhães är ett universitetsnätverk som syftar till att utveckla utbytet mellan Europa och Latinamerika, främst avseende studentutbyte. Nätverket startades 2006 av Universidad Politecnica de Madrid, UPM, och KTH har deltagit sedan starten.

Läs mer på Magalhães webbplats

Nordtek

KTH deltar i nätverket Nordtek som finansieras av Nordplus. Nordtek är ett nätverk av tekniska högskolor med civilingenjörsutbildning.

Läs mer på Nordteks webbplats

Baltech

Baltech är ett nätverk för tekniska universitet i Östersjöregionen som syftar till att utveckla utbildning och forskning utifrån regionella behov.

Läs mer på Baltechs webbplats

Scholars at Risk

Scholars at Risk är ett internationellt nätverk av universitet och individer som arbetar för att skydda forskare och främja akademisk frihet.

Läs mer på the Scholars at Risks webbplats

Skolspecifika universitetsnätverk

Nordic Academy of Architecture

KTH är medlem i Nordic Academy of Architecture, även kallad NAA, som består av 17 arkitekturskolor in Norden och Baltikum.

European Association för Architectural Education

European Association för Architectural Education

KTH är medlem i European Association för Architectural Education (EAAE).

Nordic Academy of Architecture

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Linda Andersson
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-03-15