Till innehåll på sidan

Vad är en nyhet?

Nyheter har en viktig funktion för nå ut med dina aktiviteter och stärka relationerna med olika intressentgrupper. En nyhet kan vara allt som lyfter fram verksamheten och samtidigt handlar om något som målgruppen inte kände till förut.

Foto: Marek Okon, Unsplash.

Nyhetsprocessen

Nyhetsarbetet består av ett antal steg:

 • Insamling
 • Produktion
 • Spridning
 • Återvinning

Vi hjälper dig med alla steg, men är du nyfiken på hur det går till, läs vidare.

1. Hitta nyheten

Alla inom verksamheten kan hjälpas åt att identifiera nyheter. En nyhet ska såklart vara någonting som upplevs som nytt, engagerande eller oväntat av den tänkta målgruppen. I övrigt kan en nyhet vara allt i stort sett allt som stärker relationerna med olika intressentgrupper och lyfter fram verksamheten, helst på ett fördelaktigt sätt, men det kan även handla om att belysa utmaningar på ett sätt som känns autentiskt.

Nyheter kan handla om:

 • alla former av intressanta resultat
 • nya projekt
 • nya samarbeten
 • deltaganden i större sammanhang
 • forskningsanslag
 • nya medarbetare
 • nya utbildningar
 • nya publikationer
 • utmärkelser.

Nyhet eller evenemang?

Nyheter sker till skillnad från evenemang oftast inte på en viss plats vid en viss tid. De handlar snarare om något som pågår eller kommer att pågå under något längre tid. Däremot kan det vara en nyhet att ett visst evenemang eller en tidsbestämd händelse inträffar!

2. Nyhetsvärdering

Påverkar det som din nyhet handlar om många människor? Är det något helt nytt? Kan människor lätt relatera till det? Kan det kopplas till aktuella samhällsutmaningar eller andra händelser i omvärlden? I så fall har det troligen högt så kallat ”nyhetsvärde” och därmed potential att få stor spridning.

3. Målgruppsperspektiv

Du behöver presentera ditt budskap på ett sådant sätt att den tänkta målgruppen både kan och vill ta till sig det.

Vinkel

Nära förknippat med nyhetsvärdet är frågan om vem nyheten riktar sig till. Vare sig det rör sig om en liten grupp experter eller bred allmänhet behöver du hitta en vinkel som intresserar din målgrupp och bekräfta för dem varför de ska ha en relation med din verksamhet.

Språk

Uttryck dig på ett sätt som gör budskapet intressant och begripligt för dina målgrupper. De kommer slå ifrån sig om budskapet upplevs som alltför förutsägbart eller alltför komplext. Så vem vill du prata med? Är det en skolklass med 11-åringar eller kollegor som forskar inom samma område som du? Är det beslutsfattare som ska övertygas om ny policy? Är det allmänheten? Potentiella partners?

Vad ska de göra?

Det är också bra att tänka över vad du vill uppnå med din kommunikation, det vill säga vad du vill att målgruppen ska göra när de tar del av nyheten. Ska de höra av sig? Tala väl om dig? Agera på något annat sätt? Det påverkar också hur du ska vinkla din nyhet.

4. Spridning

Målgruppen påverkar inte bara hur du formulerar dig utan även val av kanaler för spridning. Det är framför allt två frågor som är viktiga att besvara för att identifiera rätt kanaler för spridning:

 • Är nyheten bred eller nischad? Nyheter är breda om det finns ett stort allmänintresse kring dem. Nischade nyheter har en smalare målgrupp, kanske bestående av experter inom ett visst område.
 • Är nyheten intern eller extern? Interna nyheter rör främst medarbetare inom KTH. Externa nyheter kan intressera partners, potentiella studenter och en bredare allmänhet. Både interna och externa nyheter kan vara antingen breda och nischade.

Vad gäller för samverkan?

För den som arbetar med samverkan är nyheter från verksamheten i stort sett alltid externa. Samtidigt kan de ofta vara nischade. Nyheterna kan därför ofta publicera i de egna kanalerna (webbplatser, nyhetsbrev, sociala medier) och även spridas via olika kanaler hos partners, vetenskapliga communities och ibland i skolans nyhetsflöde.

Nyheter från samverkan kan dock ha större allmänintresse, framför allt när det gäller kommunikation kring olika forskningsresultat, samhällsgenomslag eller ett projekt inom ett högaktuellt område. Då kan det även läggas upp i nyhetsflöden på KTH eller skickas ut till olika media.

Om pressmeddelanden

Tipsa innehållsgruppen på centrala kommunikationsavdelningen: redaktion@kth.se

5. Inget svinn – återvinn!

Det ligger många timmars arbete bakom varje artikel, bloggpost, LinkedIn-inlägg, broschyr eller kampanjsajt som möter omvärlden. Kanske har intervjupersoner tagit av sin värdefulla tid för att svara på frågor. Att bara använda materialet vid ett tillfälle är resursslöseri.

Nyheten kan istället anpassas för olika målgruppen och olika kanaler. Exempelvis kan en nyhetsartikel användas i flera av KTH:s nyhetsflöden, publiceras i kanaler hos partners och kanske göras om till en kort film som kan användas i sociala medier, osv. Det är bara bra om målgruppen möter nyheten i flera kanaler.

Bilder

Det behövs alltid bildmateiral i nyhetsartiklar. Det viktigaste är en bild som kan illustrera texten. Har du även porträttbilder för personerna som citeras i texten så är det bra.

 • Minsta bildstorlek för illustrerande bild: 3000 px bredd
 • Porträtt kan vara något mindre i storlek, men som allra minst 300 px breda.
 • Kontrollera att bilderna får användas i sammanhanget och att eventuella personer som är med på bilderna godkänner deltagandet (GDPR).
 • Eventuell fotograf eller andra fotocredits.

Behöver du hjälp med att ta fram en passande bild? Kontakta oss.

Stort nyhetsvärde?

Om du vet att din nyhet har stort allmänintresse kan du tipsa centrala kommunikationsavdelningens nyhetsredaktion direkt. Observera att du kan få större räckvidd på det här sättet, men att det samtidigt kan ta lite längre tid att få din artikel publicerad. Så tänk på vad som är viktigast för dig just nu.

Du når innehållsgruppen på redaktion@kth.se