Till innehåll på sidan

Om pressmeddelanden

Tänk över syftet med din kommunikation innan du beställer ett pressmeddelande, det ökar chansen för att det faktiskt används.

Foto: Roman Kraft, Unsplash.

Är det verkligen ett pressmeddelande du behöver?

Den typ av nyheter som passar bäst för ett pressmeddelande är sådana som:

  • kan skapa intresse hos externa målgrupper
  • är uppenbart relevanta i samband med aktuella samhällsutmaningar
  • innehåller något som uppfattas som nytt och överraskande.

I annat fall kanske ditt pressmeddelande aldrig upp av medierna, och blir därmed inte heller en publicerad nyhet. Ett pressmeddelande är därför inte alltid det bästa sättet att nå ut – även om du har något viktigt att berätta. Ibland fungerar det bättre med andra kanaler, eller med kommunikation riktad till en specifik målgrupp. I sådana fall kommer vi att föreslå ett alternativ.

Om du är osäker, titta på frågorna i formuläret och se om de passar in på din nyhet – eller kontakta oss!

Branschpress

Trots det ovanstående – om du redan har säkrat spridning i branschpress så är det bara att fortsätta och fylla i formuläret.

Formulär för pressmeddelanden