Till innehåll på sidan

Kontaktpersoner inom grundutbildningen

Programansvariga civilingenjörsprogram

Farkostteknik

Teknisk Fysik

Teknisk matematik

Öppen ingång

Programansvariga masterprogram

Applied and Computational Mathematics/Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Engineering Physics/Teknisk fysik

Railway Engineering/Järnvägsteknik

Mathematics/Matematik

Nuclear Energy Engineering/Kärnenergiteknik

Engineering Mechanics/Teknisk mekanik

Naval Architecture/Marina system

Vehicle Engineering/Fordonsteknik

Aerospace/Flyg- och rymdteknik

Studierektorer/Director of Studies

Fysik

Tillämpad Fysik

Matematik

Hållfasthetslära

Farkost och flyg

Mekanik