Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Balans mellan människa och teknik vid hög fart till sjöss

Hög fart till sjöss utsätter skrov och besättning för stora påfrestningar. Krafterna som skrovet måste tåla påverkar också besättningens förutsättningar att utföra sitt jobb utan att skadas, akut eller på sikt.

Tid: Fr 2019-11-22 kl 10.00

Plats: E3, Oscars backe 14, plan 5

Medverkande: Karl Garme, Farkost och Flyg institutionen

Exportera till kalender

Balansen mellan fartygets kapacitet och besättningens möjligheter att utnyttja de tekniska resurserna är ett övergripande tema för en rad sammanlänkade studier vid KTH Marina system. Förhållandena till sjöss kan beskrivas genom att fartygets rörelser simuleras och förs vidare till en modell av förarstolen. Det är rättframt men eftersom mycket är okänt om hur stötar och vibrationer påverkar hälsa och arbetsprestation begränsas nyttan av resultaten. Nu försöker vi reda ut hur arbetsmiljön påverkar besättningen och i förlängningen hela fartygssystemets prestanda. När vi når dit har simuleringsbaserad designmetodik goda förutsättningar att bidra till utveckling av höghastighetsfartyg där teknisk kapacitet och mänsklig förmåga varken överbelastas eller underutnyttjas.

Föreläsningen presenterar projektet, var vi står idag och vägen framåt. Speciellt beskrivs hur modellering används i studierna samt hur vi skapar oss en bild av den verklighet vi studerar genom mätningar och enkätstudier.