Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Budget

Budgetprocessen

Årsbudget

Skolans budget för kommande år lämnas in i mitten av december året innan. Budgeten görs på institutionsnivå och sammanställs till skolnivå.
Budgeten görs oftast av enhetschef för respektive forskningsgrupp i samråd med ekonom och lämnas in till skolan.

Reviderad budget

Möjlighet ges till skolorna att revidera budgeten i maj månad ifall större förändringar, som påverkar skolbudgeten, skett eller kommit till kännedom.

Prognos

I september görs en prognos för innevarande år som lämnas in till UF. Samtidigt i september lämnas en första årsbudget för nästkommande år.

Täckningsbidrag

Täckningsbidrag eller OH-kostnader, gemensamma kostnader och indirekta kostnader är olika benämningar på något som i grunden är samma sak, dvs. gemensamma kostnader som fördelas på flera projekt och avdelningar med hjälp av en fördelningsnyckel.

Från och med januari år 2010 tillämpas en metod på KTH för att fördela OH-kostnader, som kallas för SUHF-modellen.
Fördelningsbasen utgörs av lönekostnader och stipendier. Procentsatsen räknas fram året innan i sep/okt.

Översikt över institutionernas täckningsbidrag

2023 SUHF per institution (pdf 431 kB)

Kalkylmallar

Till kalkylmallarna

Kontakta din lokala ekonom vid frågor:

Ekonomer på SCI