Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Funktionsadresser

Funktionsmejladresser vid SCI 

Ledning  
Skolchef skolchef@sci.kth.se
Vice skolchef och fakultetsförnyelseansvarig viceskolchef-ffa@sci.kth.se
Vice skolchef för forskning och forskarutbildningsansvarig viceskolchef-fa@sci.kth.se
Grundutbildningsansvarig gruansv@sci.kth.se
Forskarutbildningsansvarig fuansv@sci.kth.se
Administrativ chef admchef@sci.kth.se
Administrativa funktioner på skolnivå  
Avtal avtal@sci.kth.se
Ekonomi ekonomi@sci.kth.se
EU-projekt finance-eu@sci.kth.se
Leverantörsfakturor akvariet@kth.se
Kundfakturor kundfakturor@sci.kth.se
Reseräkningar travelbills@sci.kth.se
HR hr@sci.kth.se
Grund- och Forskarutbildningsadministration utbadm@sci.kth.se
Kommunikation kommunikation@sci.kth.se
Upphandling och inköp upphandling@sci.kth.se
Service (exempelvis resor) service@sci.kth.se
Webb webmaster@sci.kth.se
Övrigt - Administrativ chef/Head of Administration  admchef@sci.kth.se

Administrativa funktioner uppdelade per institution

Fysik / Department of Physics  
Ekonomi finance-physics@sci.kth.se
HR hr-physics@sci.kth.se
Grundutbildningsadministration kursexp@physics.kth.se
Forskarutbildningsadministration phd-physadm@sci.kth.se
Institutionsnära stöd och service service@physics.kth.se
Registratur och arkiv registrar-physadm@sci.kth.se
Övrigt - Gruppchef/Admin-manager erwing@kth.se
Matematik / Department of Mathematics  
Ekonomi controller@math.kth.se
HR math-hr@math.kth.se
Grundutbildningsadministration studentoffice@math.kth.se
Forskarutbildningsadministration phdadm@math.kth.se
Övrigt - Gruppchef/Admin-manager silundi@kth.se
Teknisk Mekanik / Department of Engineering Mechanics  
Ekonomi finance@tekmek.kth.se
HR hr@tekmek.kth.se
Grund- och Forskarutbildningsadministration gru@tekmek.kth.se
Institutionsnära stöd och service service@tekmek.kth.se
Övrigt - Gruppchef/Admin-manager erica6@kth.se
Tillämpad Fysik /Department of Applied Physics  
Ekonomi finance-aphys@sci.kth.se
HR hr-aphys@sci.kth.se
Grundutbildning / Studentexpeditionen kursexp@physics.kth.se
Forskarutbildningsadministration phd-physadm@sci.kth.se
Institutionsnära stöd och service service@aphys.kth.se
Registratur och arkiv registrar-physadm@sci.kth.se
Övrigt - Gruppchef/Admin-manager erwing@kth.se
KTH Centralt  
Exportkontrollfrågor

exportcontrol@kth.se

Forskningsetiska frågor

researchethics@kth.se