Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s prioriterade regioner

Som en del av det långsiktiga arbetet med att rekrytera kvalificerade utomeuropeiska studenter och att utveckla forskningssamarbeten har KTH valt att fokusera sina kontaktskapande aktiviter på fyra regioner. De fyra regionerna är Kina, Indien, Sydostasien och Latinamerika.

Valet av regioner baseras främst på rekryteringsmöjligheter av egenbetalande studenter, hög närvaro och stort intresse från svenskt näringsliv samt att regionen är intressant ur utbytesperspektiv. Samarbete med attraktiva universitet, företag och andra organisationer synliggör KTH i regionerna, vilket skapar goda förutsättningar för givande aktiviteter, rekrytering och befästandet av KTH:s position inom utbildning och forskning.

Indien

Indien är inne i en kraftig expansionsfas och behovet av högre utbildning är stort. Traditionellt har många indier studerat i USA och därefter etablerat företag i landet. Indiska studenter har varit en av de största grupperna för KTH:s masterprogram men med studieavgifterna behöver rekryteringsarbetet utvecklas.

Kina

KTH har i Kina sedan länge väletablerade samarbeten inkluderande ett stort antal avtal med flera välrenommerade universitet, flera forskningscentra samt stipendiemedel från kinesiska staten för studier och forskning vid KTH. Det finns även stipendieprogram finansierade via EU för olika mobilitetssatsningar.

Latinamerika

KTH har ett omfattande samarbete med olika aktörer i Latinamerika inom både utbildning och forskning. Samarbeten är huvudsakligen koncentrerade till Chile, Mexiko, Brasilien och Colombia, men även andra länder i regionen omfattas. Samarbetet motiveras av ett ökat antal inkommande avgiftsbetalande studenter från främst Mexiko och Colombia, ett intresse bland utresande studenter att studera vid partneruniversitet eller som projektarbete samt ett stort intresse bland svenska och utländska aktörer att finansiera och involvera KTH i forskningsprojekt och andra initiativ i regionen.

Sydostasien

Inom ramen för Sydostasien som prioriterad region har KTH valt att fokusera på sex länder: Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam. Ett omfattande studentutbyte med Singapore och svenska företags närvaro i regionen är två av anledningarna till varför den här regionen är en av KTH:s prioriterade.

KTH har ett omfattande samarbete med både National University of Singapore (NUS) och Nanyang Technological University (NTU) i Singapore och de båda utgör två av KTH:s främsta partners för både in- och utresande studenter. KTH har också sitt kontor på NUS och NUS har sitt Overseas College i Europa förlagt till KTH (NUS har sammanlagt sex stycken Overseas Colleges i världen). NTU är ett av KTHs strategiska partneruniversitet med vilka vi bl a har en Joint PhD.