Till innehåll på sidan

KTH:s pedagogiska pris

Kvaliteten på utbildingen är av avgörande betydelse för KTH. KTH:s ledning vill av den orsaken uppmärksamma och belöna lärare som gjort stora insatser för att höja denna på utbildningen. Det är nu tid att nominera till KTH:s pedagogiska pris 2021.

Två lärare vid KTH erhåller priset som utgörs av resestipendier till ett värde av 20 000 kr till vardera vinnaren. Välkommen att nominera lärare som du anser har gjort särskilt betydelsefulla insatser för utbildningen vid KTH. Med utbildning avses här alla former av utbildning inklusive handledning av examensarbetare och forskarstuderande. Kanske är utbildningens digitalisering och de förändringar som orsakats av covid-19-pandemin av särskilt intresse även i år?

De fullständiga nomineringskriterierna ser du nedan.

Pristagare de senaste åren är

2020 Anita Kullen och Stefan Stenbom
2019 Susann Boij och Peter Dinér
2018 Anna-Karin Högfeldt och Gunnar Tibert
2017 Tina Karrbom Gustavsson och Patric Jensfelt
2016 Mikael Ersson och Emma Strömberg
2015 Malin Åberg-Wennerholm och Gunnar Karlsson
2014 Jan Scheffel och Lars Filipsson
2013  Linda Kann och Stefan Hallström
2012 Anna Finne Wistrand och Carl Mikael Zetterling
2011 Stefan Nilsson och Joakim Lilliesköld

Nominera

Anställda på KTH har möjlighet att nominera kandidater. Skicka din nominering inklusive motivering med e-post till soren@kth.se  senast tisdag 28 september 2021.

Nomineringskategorier

Lärare som enligt någon eller några av nedanstående nomineringskategorier gjort en framstående pedagogisk insats som gynnar studenternas lärande kan nomineras till det pedagogiska priset.

1. Undervisningsinsatser

Erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning liksom erkänd undervisningsskicklighet, vilket innebär visad förmåga att bedriva en undervisning och handledning som leder till goda resultat till exempel genom att:

 • skapa ett positivt klimat som stimulerar studenternas engagemang och intresse för ämnet och därigenom främjar lärande
 • stimulera studenterna till eget lärande, kreativitet och kritiskt tänkande
 • sätta in kursen och ämnet i ett, för studenterna, förståeligt sammanhang
 • levandegöra undervisningen och knyta an till studenternas erfarenheter
 • anpassa undervisningen till studenternas bakgrund och nivå
 • ge studenterna konstruktiv återkoppling på vad var och en lärt sig i olika situationer och på vad man behöver utveckla mer
 • förnya och utveckla undervisnings-, handlednings- och examinationsformer
 • använda nätbaserade metoder på ett sätt som ger mervärde i studenternas lärande

2. Samverkan med kollegor/pedagogisk ledning

Ett tydligt och uppskattat pedagogiskt ledarskap med erkänt intresse och engagemang för att driva utveckling av undervisningen framåt, vilket till exempel innebär visad förmåga att:

 • se till att nya studenter mottas på ett sådant sätt att de trivs och finner sig till rätta på institutionen
 • motivera studenter och kollegor att delta i utveckling av mål och strategier och ta ett gemensamt ansvar för utbildningen
 • förverkliga nya idéer för undervisning och lärande
 • skapa ett positivt klimat för diskussion av pedagogiska frågor bland kollegor
 • initiera olika pedagogiska aktiviteter för lärarna
 • underlätta för övriga lärares professionella utveckling
 • stödja lärares egna initiativ att utveckla undervisningen
 • bygga upp en fungerande introduktion för nya lärare
 • utvärdera och följa upp effekten av olika pedagogiska insatser
 • utnyttja och finna ekonomiska och personella resurser för att driva den pedagogiska utvecklingen framåt
Innehållsansvarig:Sören Östlund
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-24