Till innehåll på sidan

Rektors jämställdhets- och mångfaldspris

För att stärka jämställdhets- och mångfaldsarbetet har KTH instiftat ett jämställdhets- och mångfaldspris. Priset tilldelas en anställd som under året särskilt arbetat för att främja dessa frågor.

Priset är på 10 000 kronor och tilldelas anställd på KTH som under det senaste verksamhetsåret medverkat till att ur jämställdhets- och/eller mångfaldssynpunkt främjat något av nedanstående områden i syfte att utveckla KTH som organisation.

  • Arbetsmiljön
  • Utbildningen
  • Forskningen

Priset delas ut av rektor i samband med Diplomutdelningen i Stockholms Stadshus. Rektor delar vid samma tillfälle ut ett motsvarande jämställdhets- och mångfaldspris till aktiv studerande där THS ombesörjer nominering och utser pristagare.

Har du en kollega som du vill nominera?

Skicka namn och motivering till: Equality Office equalityoffice@kth.se