Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ med ansvar för viktiga frågor som rör hela högskolans verksamhet. Universitetsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, rektor och 12 andra ledamöter. Universitetsstyrelsen träffas fem gånger per år för att diskutera och fatta beslut om viktiga frågor.

Universitetsstyrelsen beslutar om:

 • viktigare frågor om högskolans organisation
 • årsredovisning, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt
 • åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter
 • viktigare föreskrifter.

Universitetsstyrelsen beslutar även om frågor i övrigt som är av principiell vikt. Hit räknas bland annat:

 • övergripande förändringar av utbildningsutbudet
 • större organisationsförändringar
 • övergripande dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • planeringsförutsättningar.

Ledamöter och mandatperiod 

Universitetsstyrelsen vid KTH har staten som huvudman och består av ordförande, vice ordförande, rektor och 12 andra ledamöter. Enligt högskoleförordningen får ordföranden inte vara anställd vid KTH. Regeringen utser ordföranden och ytterligare sju ledamöter. Övriga ledamöter i universitetsstyrelsen utses av lärarna och studenterna vilka har rätt att utse tre ledamöter vardera.

 • Mandatperioden för universitetsstyrelsen är 1 maj 2023–30 september 2024.

Ordförande och KTH:s rektor

Porträtt av man.

Johan Sterte, ordförande, landshövding.

Ledamöter

Sveriges regering utser sju ledamöter till universitetsstyrelsen.

Porträtt av man, ledamot i KTH:s universitetsstyrelse, Thomas Persson

Thomas Persson, vice ordförande.

Porträtt av kvinna i KTH:s universitetsstyrelse, Katarina Eckerberg, professor emerita.

Katarina Eckerberg, professor emerita.

Porträtt av man, KTH:s universitetsstyrelse, Bjarne Foss

Bjarne Foss, professor.

Porträtt på en kvinna, Kirsti Gjellan, styrelseledamot i KTH:s universitetsstyrelse.

Kirsti Gjellan, styrelseledamot.

Porträtt av kvinna i KTH:s universitetsstyrelse, Anna Haupt, direktör

Anna Haupt, direktör.

Porträtt av man.

Christian Levin, VD.

En plats som extern ledamot är vakant.

Ledamöter utsedda av KTH:s lärare 

KTH:s lärare utser tre ledamöter till universitetsstyrelsen.

Ledamöter utsedda av KTH:s studenter

Tekniska Högskolans studentkår (THS) utser tre ledamöter till universitetsstyrelsen.

Porträtt av ung man, studentledamot i KTH:s universitetsstyrelse, Niklas Carlbaum

Niklas Carlbaum, studentledamot.

Porträtt av ung kvinna i KTH:s universitetsstyrelse, Cornelia Haag.

Cornelia Haag, studentledamot.

Adjungerade

Arbetstagarrepresentanter

KTH:s tre personalorganisationer  uster varsin representant med närvaro- och yttranderätt.

 • Alexander Baltatzis, Saco-S
 • Jon Lindhe, ST
 • Vakant, SEKO