Till innehåll på sidan

Så kan hela Europa få grön el

Porträtt på forskare
– Vår studie visar att det är möjligt att bli av med koldioxidutsläppen genom en omställning till ett förnybart energisystem, säger Anders Wörman, professor och forskningsledare. (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2024-02-14

Sol, vind och vatten räcker för att försörja Europa med el. I en studie har forskare vid KTH visat att det är möjligt att ersätta fossila bränslen med ett förnybart elsystem – utan att bygga ut vattenkraften. Men det förutsätter god samarbetsvilja.

Om det blåser mycket i Sverige och vi inte kan ta tillvara på vindkraften – då skickas elen till Italien där behovet finns. Och omvänt: när vi har elbrist kan vi få förnybar energi från ett annat europeiskt land med överskott.

Exemplet är ett framtidsscenario från Anders Wörmans  forskning om hur det kan se ut när energiproduktionen övergår från fossilbaserat till fossilfritt.

Tanken med undersökningen är att komma förbi att tillgången, på grund av vädret, varierar mycket när gäller sol-, vind- och vattenkraft. Forskarnas svar är att samordna produktion och förbrukning över stora geografiska områden, och att använda de olika energislagen i lämpliga proportioner.

– Energifrågan är nyckeln för hur vi ska hantera klimatpåverkan och global uppvärmning. Därför är det viktigt att kunna visa vad som är tekniskt möjligt genom förnyelsebara energikällor, säger Anders Wörman, professor i vattendragsteknik.

”Uppseendeväckande resultat”

Han poängterar att insikten om fördelarna med en koordinering över hela kontinenten inte är ny, men att KTH-studien är den första som visar att det är fullt möjligt.

– Det uppseendeväckande med våra resultat är att det räcker att basera det förnybara systemet med enbart befintlig vattenkraft som lagringsresurs och utan att spilla produktion, vilket annars är vanligt inom förnybar elproduktion, säger Anders Wörman.

Undersökningen utgår från ett område som omfattar Europa, inklusive delar av Ryssland och Mellanöstern. Eftersom klimatet i de norra och södra delarna skiljer sig mycket åt med omväxlande varmt-fuktigt och kallt-torrt väder finns det ofta god tillgång till förnybara energislag i någon del av området.

– Ibland är det mer gynnsamt att använda solkraft från södra Europa, ibland från norra. Det är den potentialen som ett samordningssystem utnyttjar.

120 mil kraftledningar

I tider av energitorka räknar forskarna med att de befintliga vattenkraftsreservoarerna ska räcka till som enda energilagringssystem.

I dagsläget framställs elen i Europa till ungefär 60 procent av fossila bränslen och kärnkraft, så andelen förnybar energi behöver öka kraftigt för att täcka efterfrågan. Sol- och vindkraftsanläggningar måste producera åtta-tio gånger mer energi än idag, enligt forskarnas beräkningar. Dessutom krävs ett nytt kraftledningssystem med ledningar med hög överföringskapacitet på minst 1200 kilometer.

– Det handlar om stora förändringar, säger Anders Wörman. Kraftledningarna innebär ett helt nytt tänk. Det finns inte tillräckligt med ledningar idag för att stödja en samordning av elproduktionen över hela Europa, men de är nödvändiga för att kunna göra ett energibyte mellan norra och södra Europa med tillräckliga samordningsvinster.

Och hur ska allt detta gå till i praktiken?

– Det är en bra fråga med tanke på hur omvärldssituationen har utvecklats. Klart att det ställer krav på fungerande internationella relationer och en fungerande marknad. I slutändan är det en politisk fråga, och så är det väl alltid med våra energisystem.

Text: Christer Gummeson ( gummeson@kth.se )

Forskningen i korthet:

Graf som visar princip för produktion av förnybar energi
Illustrationen visar principen kring att om man samordnar produktion och förbrukning av förnybar energi över stora områden och använder lämpliga proportioner av sol, vind och vattenkraft som kompletterar varandra, så kan man minska behovet av energilagring till rimliga nivåer.
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-02-14