Till innehåll på sidan

Universitetsövergripande rutin för utlåning av tjänstecyklar

RUTIN
Beslutsfattare:  Hållbarhetschef
Gäller från och med:   2o december 2021
Ändrad från och med:   20 december 2021
Diarienummer:  V-2021-0909 KS-kod 2.1
Ansvarig avdelning:  KTH Sustainability Office

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att tillhandahålla tjänstecyklar för att personal på ett säkert och klimatanpassat sätt lätt kunna ta sig mellan olika platser.

2. Omfattning/avgränsning

Rutinen gäller 10 tjänstecyklar som nu finns på KTH Campus.

3. Definitioner

4. Ansvar

Hållbarhetschef ansvarar för att tjänstecyklar tillhandahålls till KTH:s anställda.
Hållbarhetsstrateg ansvarar för att hålla kontakt med KTH Entré och serviceleverantör. Koordinator för KTH Entré ansvarar för det praktiska arbetet kring den dagliga utlåningen av cyklar, hjälmar och nycklar.
Användare av cyklar ansvarar för att cykeln, hjälm, nyckel återlämnas till KTH Entré samma dag, samt under ordinarie öppettider.

5. Genomförande

5.1 Införskaffande av cyklar

Cyklarna som används är begagnade, övergivna på campus eller från bostadsrättsföreningars rensningar av cykelrum. De är upprustade, uppfyller trafikverkets standard och har genomgått servicekontroll.

5.2 Service av cyklar

Se avtal med serviceleverantör.

5.3 Utlåning av cyklar, hjälmar och nycklar

KTH Entré lånar ut cyklar, nycklar och hjälmar mot uppvisande av legitimation och passerkort. KTH Entré noterar namn och tidpunkt för utlåning och cyklisten signerar att informationen stämmer.

Cyklar, hjälmar och nycklar lämnas ut/lämnas in under KTH Entrés ordinarie öppettider.

KTH Entré håller en logg över vem som har vilken cykel. Cyklisten signerar när de lämnar tillbaka cykeln samt noterar uppskattat avstånd (för statistikens skull).

Om cyklisten vill rapportera fel eller inte hinner lämna tillbaka cykeln under ordinarie öppettid så ska cyklisten maila till kth-miljo@kth.se.

KTH Entré lämnar logglistor en gång i veckan till KTH SO.

5.4 Användning cykel och tillhörande utrustning

Användare lånar cykel, hjälm och nyckel över dagen, då KTH Entré är öppet under ordinarie arbetstid. Användaren är skyldig att använda hjälm och låsa cykeln.
Den som hämtar ut cykel, nyckel och hjälm är ansvarig för att dessa kommer tillbaka.
Användare ansvarar för att påtala för KTH Entré om något är fel på cykeln och den tillhörande utrustning de lånat.

5.5 Förtidsbokning

Användaren mailar KTH SO om man vill förtidsboka cyklar. Ange tid och datum samt vilka cyklar som önskas.

5.6 Förvaring

Cyklarna är parkerade utomhus till höger, när man kommer ut från KTH Entré, på Drottning Kristinas väg 4, då det är cykelsäsong. Under vintern står de cyklar som inte har vinterdäck i ett förråd på Vallhallavägen 79.

6. Bilagor

7. Dokument

8. Ändringslogg

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn
01 2021-12-20 Ny rutin Åsa Falck
Kristina Von Oelreich
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-10