Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH och rankning

Under senare år har internationella rankningar som mäter excellens inom forskning, utbildning och samverkan fått ett allt större genomslag.

KTH prioriterar rankningar som söker identifiera de världsledande universiteten inom forskning, undervisning och samverkan. Denna typ av universitet brukar benämnas World Class University och med detta avses att universitetet är framgångsrikt inom forskning, utbildning, samverkan, utveckling, innovation och kunskapsöverföring samt bedriver olika former av aktiviteter som bidrar till kulturell, vetenskaplig, ekonomisk och samhällelig utveckling. Mer specifikt beaktar rankinglistorna bland annat universitetens rykte, lärartäthet, citeringsgrad samt andel internationella studenter och forskare.

KTH har valt att fokusera på QS, THE, THE impact samt Shanghailistan (ARWU) – dessa tillhör de mest inflytelserika rankninglistorna. Vi skickar årligen in data till dessa listor, samt bevakar och analyserar resultaten. KTH deltar även i ett antal nätverk för rankningsfrågor, både nationellt och internationellt.

Se KTH:s aktuella position i internationella rankningar

Sedan 2021 ansvarar biblioteket för KTH:s arbetet med rankning. Arbetet innebär dock även samarbete med andra avdelningar på KTH såsom Sustainability Office, HR, ekonomiavdelningen, näringslivssamverkan samt KTH:s ledningskansli.

Vi som arbetar med rankning: