Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inspelningar från webbinarier om examination

På den här sidan hittar du inspelningar från tidigare Lunch 'n' Learn webbinarier som är relevanta för examination. Inspelningarna är främst från 2020 och 2021.

Panelsamtal: Erfarenheter från nedlåst examination i datorsal

Presentatörer och paneldeltagare: Elin Lindblad, Nathaniel Taylor, Jannicke Baalsrud Hauge, Annika Lilja, Elisabet Lövkvist 2022-02-23

Det här webbinariet hölls på svenska. 

Under webbinariet hölls först en presentation av lösningen för examination i datorsal med nedlåsning. Därefter berättade en panel av deltatgare om erfarenheter av att genomföra examination i datorsal. 

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial: Panelsamtal: Erfarenheter från nedlåst examination i datorsal

Aktuella perspektiv på (digital) bedömning

Presentatörer: Ida Naimi-Akbar 2021-09-29.
Det här webbinariet hölls på svenska.

Under webbinariet diskuteras olika perspektiv på bedömning och examination utifrån utgångspunkten hur bedömning och examination kan användas för att stödja studenters lärande.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Aktuella perspektiv på (digital) bedömning

Funkastöd: Erfarenheter och klurigheter kring det pedagogiska kompensatoriska stödet

Presentatörer:Gunnar Tibert, Kristian Bjerklöv, Martina Calero, Anna Josefsson 2021-09-29.
Det här webbinariet hölls på svenska.

Studenter som har en varaktig, dokumenterad funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med studenter utan funktionsnedsättning. KTH bedriver därför ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter med funktionsnedsättning. Under webbinariet pratar vi kring goda exempel, klurigheter och om hur det pedagogiska kompensatoriska stödet kan anpassas i undervisningssituationer och vid examination på bästa sätt. Notera att diskussionsdelen av webbinariet inte är inspelat och således inte med i videon.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
​​​​​​​Funkastöd: Erfarenheter och klurigheter kring det pedagogiska kompensatoriska stödet ​​​​​​​

Lärandemål samt hur vi kan använda dem i Canvas

Presentatörer:Hans Havtun och Ulrika Nykvist 2021-09-08.
Det här webbinariet hölls på svenska.

Inspelningen av Lunch 'n' Learn-webbinarium om lärandemål och hur du kan tänka kring upplägg av lärandemål, målrelaterade betygskriterier och användningen av dessa för uppföljning eller bedömning i Canvas.

Vi går igenom teoretisk och praktisk användning av lärandemål och målrelaterade betygskriterier, samt mer praktisk hantering av lärandemål i Canvas.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Lärandemål samt hur vi kan använda dem i Canvas

Zoomnärvaro – ett bättre sätt att genomföra Zoomtentamen

Presentatörer: Tecla Malmström (pedagogisk utvecklare), Ninni Carlsund (Lektor på SCI-skolan) 2021-05-26.
Det här webbinariet hölls på svenska.

Planerar du att examinera med Zoom? Orolig för att visuell övervakning inte fungerar digitalt? Lär dig mer om Zoomnärvaro, ett utvecklat bättre sätt att genomföra zoomtentamen, där läraren med hjälp av Zoom kan följa hur studenterna arbetar under examinationen. I detta webbinarium berättar e-lärandes pedagogiska utvecklare om det teoretiska ramverket för Zoomnärvaro och en lärare berättar om hur hon använder Zoom i sin examination.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Zoomnärvaro – ett bättre sätt att genomföra zoomtentamen (KTH Play)

Lärare berättar - Muntlig examination från olika synvinklar

Presentatör: Gunnar Tibert (Lektor och Vice skolchef på SCI-skolan), 2020-11-25.
Det här webbinariet hölls på svenska.

Gunnar Tibert talar från sina mångåriga erfarenhet av muntlig examination i flera olika kurser; hur det är att ha muntlig examination på plats respektive digitalt och hur det utvärderades av studenterna. Två olika typer av muntlig examinationer för kurser på avancerad nivå presenteras, med villkorad valfrihet för studenten gällande nivå och ämne som gemensam nämnare.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Lärare berättar - Muntlig examination från olika synvinklar (KTH Play)

Lärare berättar - Erfarenheter angående muntlig examination

Presentatör: Göran Manneberg (docent och lektor på KTH), 2020-10-07. Det här webbinariet hölls på svenska.

I detta Lunch 'n' Learn-webbinarium talar Göran Manneberg från sina många års erfarenheter av muntlig examination och berättar hur det är att ha muntor digitalt och hur muntor utvärderas av studenter. I webbinariet jämförs vilka förmågor och lärandemål som bäst examineras med munta jämfört med vad som examineras i en traditionell tenta. Göran ger även lite tips, bland annat hur du kan hjälpa studenter med nervositeten.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
​​​​​​​Lärare berättar - Erfarenheter angående muntlig examination (KTH Play)

Alternativ till övervakad salstentamen - examinationsformer för digitala miljöer

Presentatör: Arnold Pears (professor och avd chef, institutionen för lärande), 2020-10-01. Det här webbinariet hölls på engelska med efterföljande diskussion delvis på svenska.

Arnold Pears, professor i teknikvetenskapens lärande, presenterar forskningens senaste rön och sedan lämnas tid till kollegiala diskussioner i ämnet. I detta webbinarium presenteras några teorier från forskning inom didaktisk teori och praktik inom ingenjörsutbildningar som kan vara bra att utgå ifrån då en kurs ska omformas. Under webbinariet kommer dessa metoder att diskuteras i relation till bedömningens jämlikhet och akademisk ansvarsskyldighet (rättvisa), deras förmåga att påvisa studenters förmåga i förhållande till lärandemål (ILO:s) av olika slag och deras sårbarhet för oärligt akademiskt uppförande (fusk).

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Alternativ till övervakad salstentamen - examinationsformer för digitala miljöer (KTH Play)

Lärare berättar - Hur jag ersatt en salstenta med hemexamination

Presentatör: Viggo Kann (professor/studierektor), 2020-09-29. Det här webbinariet hölls på svenska.

I detta webbinarium beskrivs hur quiz och mästarprov med skriftlig och muntlig redovisning på ett framgångsrikt sätt kan ersätta salstenta. Både teoridelen och problemlösningsdelen av tentan i kursen Algoritmer, datastrukturer och komplexitet har ersatts av annan examination: ett kamraträttat teoriquiz och två individuella mästarprov. Kursen är obligatorisk i årskurs 3 på datateknikprogrammet och läses av över 200 studenter. Examinationsformen har utvecklats under en lång rad av år och skedde under hösten 2020 inte till någon del på campus. Bedömningen görs enligt noggrant specificerade bedömningskriterier och examinationen är inpassad i kursen så att studenterna ska lära sig så mycket som möjligt.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Lärare berättar - Hur jag ersatt en salstenta med hemexamination (KTH Play)

Hjälp studenterna att undvika plagiering

Presentatör: Carl-Mikael Zetterling (professor vid EECS-skolan), 2020-05-19. Det här webbinariet hölls på engelska.

I det här webbinariet presenterades en strategi med sex steg för att avskräcka studenterna från plagiering. Strategin finns beskriven i boken “Hjälp studenterna att undvika plagiering” (Carroll och Zetterling, 2009). Du hittar hela boken som PDF via Diva och snabblänken plagiarism.se . Under webbinariet diskuterades även olika ansatser kring hur man kan utforma uppgifter för att motverka plagiering och andra typer av fusk. På KTH Play finns filmen “Avoiding plagiarism” riktad till studenter om plagiering som du kan nyttja i din kurs, tex genom att lägga in den i dina kursrum i Canvas.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Hjälp studenterna att undvika plagiering (KTH Play)

Så rättar du din tenta i Canvas

Presentatörer: Fredrik Enoksson (Ph. D, lärare/teamleader) och Oliver Andersson (pedagogisk utvecklare). 2020-05-18. Det här webbinariet hölls på svenska.

Under det här webbinariet får du veta hur du kan rätta med Canvas Speedgrader när studenten har lämnat in ett inskannat handskrivet dokument, hur du får fram resultat från dina automaträttade frågor (quiz på engelska) och hur du kan hantera frågorna i ditt quiz som inte rättas automatiskt. Quizfunktionen som visas i detta webbinarie heter "New Quizzes". I ett liknande webbinarium " How to grade your exam in Canvas " från 2020-04-21 visas hur detta görs i funktionen "Classic quiz".

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Så rättar du din tenta i Canvas (KTH Play)

Digital examination i Canvas: Hur man förbereder tentamen

Presentatörer: Fredrik Enoksson (Ph. D, lärare/teamleader) och Oliver Andersson (pedagogisk utvecklare), 2020-05-15.
Det här webbinariet hölls två gånger, en gång på svenska och en gång på engelska. Se den engelska sidan för inspelningen som är på engelska.

Fokus för detta webbinarium var hur du som lärare kan förbereda examensfrågor i Canvas. Exempel på vad som togs upp: hur du skapar uppgifter i Canvas samt hur du skapar quiz (automatbedömda frågor) och frågebanker i Canvas. Dessa kan du skapa i god tid före examination och sedan publisera, överföra eller kopiera för att inkludera i din digitala tentamen.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Digital examination i Canvas: Hur man förbereder tentamen (KTH Play)

Utforma automatbedömda frågor

Presentatörer: Malin Engquist (kursdesigner), Ida Naimi-Akbar (doktorand/adjunkt/kursdesigner), Linda Barman (Ph.D /lärare), 2020-05-14. Det här webbinariet hölls på svenska.

I det här webbinariet presenterades tips på hur du som lärare kan skapa automatbedömda uppgifter, svar och återkoppling i quiz, flervalsfrågor etc. att använda i din digitala tentamen. Under webbinariet diskuterades även pedagogiska/didaktiska val som behöver göras när lärare skapar självrättande uppgifter. Dessutom delades erfarenheter och lärdomar av utvärderingar och studier kopplat till bland annat öppna onlinekurser och ’blended learning’.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Utforma automatbedömda frågor (KTH Play)

Funka - Vad är kompensatoriskt stöd?

Presentatörer: Lena Salomonson (gruppchef för vägledning och stöd), 2020-05-13. Det här webbinariet hölls på svenska.

Under webbinariet gavs en presentation av funka och de styrdokument som finns kring detta och exempel på hur detta kan hanteras. Fokus för detta webbinarium var på vad examinator bör tänka på för att anpassa examinationen på distans för studenter kompensatoriskt stöd.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Vad gäller för anpassad examination för studenter med rekommenderat kompensatoriskt stöd när examinationen sker på distans? (KTH Play)

Hemtenta - vad bör jag tänka på och hur gör jag?

Presentatörer: Ida-Naimi- Akbar (doktorand/adjunkt/kursdesigner) och Malin Engquist (kursdesigner), 2020-05-08. Det här webbinariet hölls på svenska.

Fokus för detta webbinarium var hemtentamen som en möjlig ansats för att bedöma kunskaper. Under webbinariet diskuteras för- och nackdelar med denna metod och vad som är viktigt att tänka på med denna metod, t.ex. hur man ska tänka när man konstruerar frågor.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Hemtenta - vad bör jag tänka på och hur gör jag? (KTH Play)

Muntlig examination

Presentatörer: Arnold Pears (professor och avd chef, institutionen för lärande) och Ida Naimi- Akbar, (doktorand/adjunkt/kursdesigner), 2020-05-06. Det här webbinariet hölls på svenska.

I det här webbinariet presenterades ansatser till att utföra muntlig examination (via Zoom) som en möjlig metod för att bedöma lärandemål. Muntlig tentamen (ofta kallad munta) har använts länge inom högre utbildning i Sverige och erbjuder många möjligheter för bedömning. För att ge tydliga exempel på olika sätt att jobba med bedömning diskuteras även ansatsernas relation till specifika lärandemål och dess relation till rättvis bedömning.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Muntlig examination (KTH Play)

Intresserad av att se fler Lunch 'n' Learn?

I KTH Play finns alla inspelade Lunch 'n' Learn samlade tillsammans med presentationsmaterial. Observera att du endast når presentationsmaterialet om du är inloggad. Se alla tidigare Lunch 'n' Learn (KTH Play)

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination