Till innehåll på sidan

KTH Utbildningar 2027/2028 – en vision

I projektet Framtidens KTH-utbildningar har vi tagit fram förslag på hur vår verksamhet skulle kunna se ut för jubileumsläsåret 2027/2028. Vi har skapat konkreta bilder för samtal och vidare arbete med att utveckla våra utbildningar.

KTH Utbildningar 2027/2028 (pdf 3,6 MB)

Om projektet

I augusti 2016 träffades ett tjugotal representanter från KTH:s fakultet och representanter från bland annat IT&Telekomföretagen, Scania, RISE SICS, Teknikföretagen och Sveriges Ingenjörer för att gemensamt delta i en kreativ workshop om framtidens ingenjörsutbildningar. Denna workshop mynnade ut i en fiktiv utbildningsbroschyr som kan ge en bild av hur ingenjörsutbildningar kan vara utformade i framtiden.

Denna vision innebär inget åtagande för KTH att erbjuda de utbildningar eller koncept som beskrivs.

Gunnar Karlsson
Gunnar Karlsson
professor, vice avdelningschef 087904257