Till innehåll på sidan

Anvisningar om nyttjande av salar och åtgärder i KTH:s lokaler inför HT21

Publicerad 2021-06-30

Här samlas förtydligande om anvisningar för nyttjande av salar samt information KTH:s åtgärder och anpassningar som har gjorts i lokaler för att undvika trängsel och minska smittspridningen av covid-19. KTH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens direktiv i syfte att minska smittspridning av covid-19 där en av de viktigaste är att undvika trängsel. 

Anvisningar om nyttjande av salar under inledningen av höstterminen 2021

För inledningen av hösten kommer nedan punktade anvisningar ersätta den tidigare anvisningen om max 50 personer per sal:

Läs mer på scenariobeskrivningens sida om Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19 .

Åtgärder för att minska smittspridningen

Fastighetsavdelningen (PD)  på KTH har under läsåret 20/21 noga följt Regeringens direktiv och FHM:s råd och rekommendationer gällande anpassningar för att minska smittspridningen. I samråd med Rektor och Universitetsdirektören har KTH vidtagit egna åtgärder för att göra det möjligt att hålla avstånd och minska smittspridningen. Åtgärderna kommer kvarstå under hösten 2021 eller tills Regeringen eller FHM meddelar annat.

Anpassat lokaler och möblering

 • Infört tentamensittning i samtliga salar d.v.s. halverat all möblering i grundutbildningslokaler samt kringutrymmen
 • Spärrat av stolar i hörsalar
 • Köpt in och monterat plexiglas skivor i GRU-salar, receptioner och diskar
 • Skyltat upp med "Håll avstånd" i entréer, salar och korridorer
 • Genomför uppföljning och åtgärder för sektionslokaler.

Utökat städning

 • Infört städning 2 ggr per dag i WC
 • Infört avtorkning av dörrhandtag och ledstänger 1 ggr/dag.

Tillgängliggjort handsprit

 • Anpassar lokaler för hantering av handsprit
 • Köpt in och monterar handsprithållare i entréer och salar
 • Samordnat inköp av handsprit
 • Ansökt om utökat tillstånd för handsprit.

Övrigt

 • Genomfört riskanalys (RSA) av dator- och labbsalar på KTH för studenter med riktat behov
 • Informerat om vad som gäller avseende sammankomst och servering.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Fastighetsavdelningens serviceenhet via:

 • mejl 9200@kth.se
 • telefon 08-790 9200 vid akuta ärenden under dagtid (telefontider sommaren 2021, 28/6-6/8: Vardagar 08.00-11.30, 12.30-16.00)
 • felanmälningsformulär .
Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-30