Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kommande uppdatering av namn på kurs- och examinationsrum och deras sektioner i Canvas

Publicerad 2022-06-03

Tidigast vecka 25 kommer IT göra en mindre namnändring på kurs- och examinationsrum i Canvas. Kursrum får Ladoks anmälningskod i namnet och examinationsrum får kurskoden först i namnet i stället för “tentamen” eller “omtentamen”. Även sektionerna påverkas.

Förändring av information i Ladok påverkar kursrummen

Namnet på alla kursrum i Canvas hämtas från Ladok och delar av den informationen i Ladok kommer uppdateras. Det leder till en mindre förändring av namnen på kursrummen i Canvas.

OBS: Namnändringen blir för alla kursrum i Canvas. Det vill säga tidigare, nuvarande och framtida kursomgångar.

Kursrum får anmälningskoden från Ladok i namnet

Det nya formatet på kursrumsnamnet är “[termin] (anmälningskod)” i stället för “[termin]-x” där x är en siffra mellan 1 och 9. Anmälningskoden är den som finns i Ladok.

Exempel på nya formatet: “A11IAA HT20 (50812) Introduktion till Arkitekturämnet”.

Förändringen sker även i kursens sektioner i Canvas.

Examinationsrum sätter kurskod först i namnet

Ändra namnet med smeknamn

Du kan ge ett kursrum eller examinationsrum ett smeknamn som bara du kan se.

  1. Gå till "Översikt" och se till att du har "Kortvy" inställt. Kortvy är standardvyn.
  2. Tryck på inställningsknappen på kursens kort (de tre punkterna).
  3. Skriv in smeknamnet under "Smeknamn" och tryck på knappen "Tillämpa".

Examinationsrum har tidigare namngivits med typen av examination först, vilket resulterat i att alla examinationer börjar på “Tentamen för” eller “Omtentamen för”. Examinationsrummen kommer numera sätta kurskoden först i namnet för att göra det tydligare vilken kurs det tillhör.

Namnförändringen gäller bara nya examinationsrum. Det vill säga redan genomförda examinationer har namnen oförändrade.

Exempel på nya formatet: "MH1027 TEN1 [2022-04-19] Tentamen".

Ihopslagna examinationsrum får formatet: "MH1027 TEN1 & AB1234 TENA [2022-04-19] Tentamen".

Förändringen sker även i kursens sektioner i Canvas.

Uppdateringen sker tidigast vecka 25

Förändringarna av namnen kommer ske tidigast vecka 25 för att ske efter tentaperioden och de följande omtentorna.  

Kursrummen och examinationsrummet uppdateras samtidigt.