Till innehåll på sidan

KTH Digicertus Exam: ny hantering av beställningar

Publicerad 2023-11-20

Från och med 1 december 2023 ska beställningar av KTH Digicertus Exam göras via ett formulär. Beställningar görs i första hand av tentaadministratörer. Det finns också bestämda datum för när beställningar ska vara gjorda inför omtentorna i december och tentorna i januari. Från och med årsskiftet gäller även att beställningar behöver göras senast 10 arbetsdagar innan tillfället.

Beställningar av KTH Digicertus Exam görs via formulär från 1 december

Från och med 1 december ska beställningar av KTH Digicertus Exam  (nedlåst examination i datorsal) göras via ett formulär. Detta förenklar hanteringen och minskar risken för fel och är ett första steg för att möjligöra mer detaljerad nedlåsning och fler funktioner i Digicertus. Fram till och med den sista november är det både möjligt att beställa så som tidigare samt genom att använda formuläret. 

Obs! I första hand är det tentaadministratörer eller liknande funktioner som ska göra beställningar.

Formulär för beställning av KTH Digicertus Exam

Sista beställningsdatum för omtentor i december och tentor i januari

För att säkerställa korrekta bokningar trots ledigheter sätts sista beställningsdatum inför de kommande omtenta- och tentaperioderna:

  • För omtentaperioden i december (18-21 december) ska beställningar göras senast 11 december. Efter 1 december måste beställning göras genom formuläret. 
  • För tentaperioden i januari (8-15 januari) ska beställningar göras senast 21 december. Efter 1 december måste beställning göras genom formuläret. 

Beställningar utanför tentaperioder ska göras senast 10 arbetsdagar innan

För examinationer som sker utanför tentaperioder så ska beställningar göras i formuläret senast 10 arbetsdagar innan examinationstillfället. För tentaperioder ska beställningar göras senaste 10 dagar före periodens start om inte något annat har informerats. Ändringen görs för att hanteringen bättre ska kunna linjera med exempelvis salsbokning, som också måste göras senaste 10 dagar före tillfället för att få korrekt debitering.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-11-20