Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH E-lärande "demo": lär dig mer om och påverka pågående utvecklingsprojekt 

Inbjudan till demo med KTH E-lärande! (30/3)

Publicerad 2022-03-07

Detta är ett tillfälle för dig som är intresserad av vad som händer inom olika utvecklingsprojekt kopplat till den digitala lärandemiljön på KTH. Förvaltningsobjekt E-lärande kommer kort presentera resultaten av utvalda utvecklingsprojekt, med en uppföljande diskussion öppen för alla deltagare. Där kommer du ha möjlighet att ställa frågor, ge kommentarer, eller bara lyssna in på diskussionen.

Tid: On 2022-03-30 kl 15.15-17.00.

Plats: Online via mötesrum i Zoom .

Språk: Svenska.

Till kalenderhändelsen .

Vi blickar framåt tillsammans med lärare och personal 

Demon ges av Förvaltningsobjekt E-lärande  på KTH, som har ett centralt uppdrag att förvalta och vidareutveckla den digitala lärandemiljön för KTH, bland annat Canvas. För att vi ska kunna skapa en så bra digital lärandemiljö som möjligt arbetar vi på olika sätt med att få återkoppling från och kommunicera med de som använder den. Denna demo är ett av de sätt, öppet för alla lärare och personal på KTH, där vi valt ut ett antal pågående utvecklingsprojekt vi vill presentera och diskutera.

Vi strävar efter att nå ut till alla och ha både bredd och djup i diskussionerna, så ta din chans att påverka oavsett om du är insatt i vårt arbete eller ej. Ta gärna med en kollega som kanske inte känner till oss sedan innan.

Anslut via Zoom

Mötet kommer ske digitalt, det går bra att ansluta när det passar dig. För att delta i mötet på bästa sätt så sitt gärna framför din dator, då vi kommer presentera via delad skärm samt ge alla möjlighet att delta interaktivt genom exempelvis Zoom polls eller Mentimeter.

Det är trevligt om du har kameran på men det är helt ok om du vill ha den avstängd.

Presentation med chans att ställa frågor

Mötet kommer att innefatta följande: 

  • Kort presentation av E-lärande på KTH och den digitala lärandemiljön.
  • KTH Import Exams – möjligheten att bedöma inskannade tentor digitalt i Canvas. Hur fungerar det och vad utvecklas nu? 
  • Lunch 'n' Learn – våra webbinarier om digitalt lärande, vad är det och vad finns för önskemål att de ska handla om framöver?
  • Paus 16.00-16.15. 
  • KTH Transfer to Ladok – möjligheten att överföra resultat från Canvas till Ladok. Hur fungerar det och vad utvecklas nu?
  • Examination- och kursrum i Canvas – hur skapas de och vad utvecklas nu?

Det kommer finnas möjlighet för diskussion och frågor efter varje delpresentation.

Välkomna!