Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Pilotprojekt: Forskarutbildningskurser i Canvas 

Publicerad 2024-06-17

Skillnader i struktur mellan grund- och forskarutbildningskurser kräver olika anpassningar av de digitala verktygen som används i undervisningen, framförallt KTH:s lärplattform Canvas. Just nu pågår ett arbete med att ta fram lösningar som ska förenkla användandet av Canvas i forskarutbildningskurser. Med fokus på forskarutbildningar med flytande start- och slutdatum testas nu en lösning som samlar studenter från olika kursomgångar i gemensamma kursrum i Canvas.

Bakgrund

Grundutbildningskurser (GU-kurser) och forskarutbildningskurser (FU-kurser) har flera likheter men också många olikheter. Olikheter i utformning och behov ställer olika krav på de digitala verktygen som används i kurserna, framförallt på lärplattformen Canvas. För att få en större förståelse för hur dessa behov ser ut har e-lärande under hösten 2023 och våren 2024 genomfört ett utredningsarbete som lett till att vi kunnat identifiera flera olika fall som ställer olika krav på hur Canvas används. Utifrån dessa pågår just nu ett arbete med att ta fram förslag på lösningar och rekommendationer till lärare, för att ge ett bra stöd till kursdeltagare lärande i deras digitala lärandemiljö.

Canvasrum med flytande start och slutdatum 

En skillnad mellan GU- och FU-kurser är att GU-kurser oftast har ett tydligt start- och slutdatum för varje kursomgång. Det stämmer inte alltid för FU-kurser. Många FU-kurser har start- och slutdatum som är flytande, där kursdeltagarna kan välja att starta en kurs beroende på när det passar i deras individuella studieplan. Det kan också ta olika lång tid för kursdeltagare att slutföra kursen. Detta gör att ramarna för ett kurstillfälle inte är lika tydliga och det finns ett behov av att kunna arbeta över gränserna mellan olika kurstillfällen.  

Lösning som just nu testas 

Utifrån identifierade behov för FU-kurser med flytande start- och slutdatum har ett förslag på lösning tagits fram. Lösningen testas just nu i ett antal FU-kurser för att kunna utvärdera funktionaliteten. Lösningen innebär att du som lärare ska  

  • Ha ett Canvasrum med samtliga studenter inlagda. Detta görs genom att slå ihop flera kursrum från olika kurstillfällen. Canvasrummet kan sedan användas för alla läraktiviteter (peer review, uppgiftsinlämning, diskussionsforum osv.) samt informationsdelning. Alla aktiva studenter kan samarbeta med varandra i kursrummet.

  • Kunna klarmarkera en student när denne är klar med kursen. Klarmarkeringen betyder att studenten fortfarande kan se rummet, sina inlämningar och materialet, men den kan inte delta aktivt i rummet längre. Den kan t.ex. inte lämna in uppgifter eller delta i diskussionsforum. Den kommer heller inte synas i omdömesboken. Det gör att läraren kan hålla koll på aktiva studenter i sitt Canvasrum. 

Efter genomförd pilot kommer funktionaliteten att utvärderas och, om lösningen bedöms som framgångsrik, resultera i en rekommendation till lärare som undervisar kurser med liknande utformning och behov.  

Vill du veta mer om pilotprojektet? Varmt välkommen att höra av dig till e-learning@kth.se  så kommer vi att besvara dina frågor.