Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH inför programrum i Canvas i höst

Studenter med datorer
Publicerad 2023-03-24

I höst kommer KTH att arbeta på ett nytt sätt med programkommunikation. Programrum i Canvas kommer att införas, som tillsammans med information på Studentwebben, ersätter programwebbarna. KTH arbetar nu med att ta fram ett gemensamt arbetssätt för alla som arbetar med programkommunikation, inklusive mallar, utbildningar och rekommendationer.

Bakgrund

Programwebben är en del av plattformen KTH Social och har under flera års tid varit KTH:s huvudsakliga kanal för programinformation. Men de senaste åren har KTH:s systemmiljö förändrats. I höstas genomförde förvaltningsobjektet E-lärande en behovsanalys av bland annat Programwebben för att få en uppdaterad bild.

- Först och främst fanns det ett stort behov av ett gemensamt arbetssätt för studentkommunikation, vilket KTH har börjat arbeta med. Studentwebben har utvecklats och löser idag en del av behoven som Programwebben från början skulle lösa. Den tekniska förvaltningen av Programwebben har samtidigt blivit mindre och mindre hållbar. Vi tittade på Canvas som ett komplement för de behov som inte kan lösas av Studentwebben, som till exempel att skicka meddelanden till studenter inom programmet, och Canvas svarade väl mot dessa, säger Martin Löfgren, projektledare inom E-lärande. 

ITM deltog i pilotprojekt under hösten 

Under hösten genomfördes en pilot för att testa programrum i Canvas för programmet Industriell ekonomi. EDO och E-lärande skapade mallar och rekommendationer som stöd till programledningen. Studenter i årskurs tre testade programrummet under höstterminen.

- Canvas är den plattform vi studenter använder dagligen i våra kurser och är bekanta med från start. Detta skapar en trygghet och gör att informationen når ut bättre. Potentialen är stor för att skapa en mer interaktiv miljö mellan studenter och programledningen, säger Rebecka Haraldsson, programansvarig student på Industriell ekonomi.

Andreas Feldman och Åsa-Karin Engstrand, programansvariga för Industriell ekonomi, håller med.

- Programrummet gör att kommunikationen underlättas och det är en fördel att studenterna navigerar i Canvas dagligen.  

Michelle Eng Medin, studievägledare på programmet, har inte använt Canvas tidigare, men tycker det fungerar bra.

- Det var väldigt bra att vi fick en utbildning på hur vi skulle lägga in information! 

Beslut om programrum i Canvas  

Förvaltningsobjektet E-lärande har med bakgrund av detta beslutat att ersätta programwebbarna med programrum i Canvas, tillsammans med information på Studentwebben. Beslutet har förankrats med styrgruppen för utbildningsportföljen, grundutbildningsutskottet och universitetsdirektören.

En del av beslutet handlar om att ta fram gemensamma rekommendationer och mallar.

- Just nu arbetar utbildningskanslierna, EDO och THS med att ta fram utbildningar, mallar och rekommendationer till alla som arbetar med programkommunikation. Bland annat tittar vi på hur programrummet i Canvas ska hänga ihop med information som finns på Studentwebben. Syftet med rekommendationerna är att ge förutsättningar till att kommunicera mer likvärdigt och utifrån studenternas behov, säger Sara Gunningberg, kommunikatör på EDO. 

Stöd och utbildningar under våren 

Studenterna kommer att få tillgång till programrummen i Canvas från och med höstterminen 2023. Under våren kommer KTH satsa mycket resurser för att ge information, utbildningar och stöd på olika sätt.

- Ingen ska behöva känna sig ensam i arbetet. Vi förstår att det kan kännas kort om tid att lära sig nytt arbetssätt och system, men det vore ett sämre alternativ att behöva byta system mitt i terminen. En stor fördel är att lärare och studenter redan är vana att använda Canvas, säger Sara Gunningberg. 

Riktad information 

KTH tittar även på om det går att rikta information till vissa grupper inom programrummet, exempelvis till studenter som läser en viss årskurs.

- Vi vet att det är en funktionalitet som många har behov av. Vi ser över de tekniska förutsättningarna för det, men kan inte lova någonting innan vi vet hur exempelvis källdatan ser ut, säger Martin Löfgren.  

Text: Sara Gunningberg