Till innehåll på sidan

Aktuellt vid Lärande på KTH

 • Kommunikationskurs klargör nyttan med egna forskningen

  Grafik: megafon
  Publicerad 2020-12-22

  Allt fler forskare förstår vikten av att kunna kommunicera sin forskning med sin omvärld. På kursen Communicating Research Beyond the Academy får du s...

  Läs artikeln
 • Call for Papers - 8:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

  Publicerad 2020-11-30

  Skicka in bidrag och anmäl dig – det finns flera olika sätt att sprida och ta dela av erfarenheter och kunskap.

  Läs artikeln
 • Informing designs for learning when shifting to digital

  Publicerad 2020-11-26

  "Mitt bästa råd till lärare som övergår till digitala under dessa Covid-tider är att ta en stund och titta på 'vad som är känt' och att kontinuerligt ...

  Läs artikeln
 • Synen på prestationsmått varierar inom akademin

  Universitetsläraren logo
  Publicerad 2020-11-26

  Johan Söderlind intervjuad av Universitetsläraren

  Läs artikeln
 • PhD position Engineering Education Policy and Management open

  Publicerad 2020-11-16
  Läs artikeln
 • ”Digitaliseringen måste drivas av lärare”

  Bild på social robot med lärplatta i handen.
  Foto: Alex Knight på Unsplash
  Publicerad 2020-10-07

  En pandemi blev det som fick de flesta av oss att verkligen ta oss an digitala verktyg. För många av landets lärare blev det ett måste för att kunna b...

  Läs artikeln
 • TeaEdu4CT projekt - Computational thinking

  Publicerad 2020-09-30

  Projektets mål är att utveckla innovativa utbildningsmetoder för praktisk STEAM-utbildning (Science, Technology, Engineering, Art, Math) som baseras p...

  Läs artikeln
 • Ett europeiskt campus UNITE!

  UNITE! logo University Network for Innovation, Technology and Engineering
  Publicerad 2020-09-25

  Som en del av ett utbildning och forskningsinitiativ finansierar EU-kommissionen ett konsortium med framstående universitet med tekniskt fokus. Insti...

  Läs artikeln
 • Stefan Hrastinski om lärande på distans

  Porträtt av Stefan Hrastinski
  Publicerad 2020-09-17
  Läs artikeln
 • Ny bok om tekniska universitet

  Bokomslag som heter Technical Universities
  Publicerad 2020-09-02
  Läs artikeln
 • Avhandling om Professional Support Staff at Higher Education Institutions: Navigating Ambiguities in

  Publicerad 2020-08-31

  Den 28 augusti försvarade Malin Ryttberg sin doktorsavhandling

  Läs artikeln
 • ”Learning glass” lyfter distansundervisningen

  Frida Svelander undervisar i matematik och spelar här in en video med hjälp av learning glass. Foto: Amir Mehdi Rezaei
  Publicerad 2020-08-14

  I en studio på KTH laborerar man med videoinspelningar där föredragshållaren kan anteckna på en glasskiva. Med en air av magi lyfter ”Learning glass” ...

  Läs artikeln
 • Humanister mest kritiska till prestationsmätning

  Publicerad 2020-08-14

  Johan Söderlind och Lars Geschwind har publicerat artikeln Disciplinary Differences in Academics’ Perceptions of Performance Measurement at Nordic Uni...

  Läs artikeln
 • Utvärdering av titeln Excellent lärare vid SLU

  Publicerad 2020-08-14

  Lars Geschwind och Kristina Edström har på SLU:s rektors uppdrag gjort en utvärdering av titeln Excellent lärare, som infördes vid lärosätet år 2014.

  Läs artikeln
 • Analys av inspelen till forskningspropositionen

  Publicerad 2020-08-14

  Lars Geschwind och Stefan Lundborg har på uppdrag av SUHF gjort en analys av inspelen till forskningspropositionen.

  Läs artikeln
 • Avhandling om industrins påverkan på ingenjörsutbildningen

  Publicerad 2020-08-14

  Den 5 juni försvarade Per Fagrell sin doktorsavhandling Change and inertia in the development of Swedish engineering education: The industrial stakeho...

  Läs artikeln
 • Projekt som ökar mattekunskaper hos flickor

  Liten flicka som bygger med lera och tändstickor.
  Foto: Technologiska universitetet Dublin
  Publicerad 2020-06-09

  Ett KTH-projekt för att förbättra den rumsliga förmågan kan bidra till att minska könsklyftorna i teknikämnen. Projektet SellSTEM får över 4 miljoner ...

  Läs artikeln
 • Corona tvingar lärare övervinna teknikrädsla

  Publicerad 2020-04-14

  Forskning & Framsteg berättar Alla lärosäten och gymnasieskolor runt om i landet har fått ställa om till digital undervisning över en natt. Vad gäll...

  Läs artikeln
 • SAMVERKANSKONFERENS 2019

  Publicerad 2019-09-13

  Med syfte att samverka och stärka kvaliteten inom lärarutbildningen!

  Läs artikeln
 • Flygande start för GRADE

  Foto: Franck V. on Unsplash
  Publicerad 2019-06-18

  Den nationella forskarskolan GRADE (Graduate school for digital technologies in education) startade hösten 2018. Redan nu finns ett vetenskapligt råd ...

  Läs artikeln