Till innehåll på sidan

Grundutbildning

Kontaktpersoner inom grundutbildningen.

Grundutbildningsansvarig (GA)

Vice Grundutbildningsansvarig (Vice GA)

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson
universitetslektor 087906590

Utbildningsadministrativt ansvarig (UA)

Cecilia Månson Blom
Cecilia Månson Blom
utbildningsadm. ansvarig 087909421