Rekryteringskommitté ABE (Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad)

Varje skola ska ha en egen, eller med annan skola gemensam, rekryteringskommitté. Rekryteringskommittéerna har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. I kommittéen ingår ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenter har rätt att vara representerade.

Ordförande

Nicole Kringos, professor

Vice ordförande

Mats Wilhelmsson, professor

Johan Silfwerbrand , professor

Ledamöter

Björn Berggren, professor
Anders Bergström, lektor
Folke Björk, professor
Vania Ceccato, professor
Vladimir Cvetkovic, professor
Karin Edvardsson Björnberg, lektor
Hélène Frichot, professor
Nicole Kringos, professor
Jonathan Metzger, lektor
Jenny Paulsson, lektor
Cecilia Sundberg, lektor
Nina Wormbs, lektor

Handläggare och sekreterare

Katinka Pålsson, 08-790 7055

E-post: katinkap@kth.se

Mandatperiod:

 2018-02-08 - 2019-12-31