Tillsättning av programråd för skolans doktorsprogram

Programråd ska tillsättas för skolans samtliga doktorsprogram. Mandatperioden för programråden följer programansvarigas (PA) mandat vilket kommer att innebära från fastställande till och med 2022-06-30.

Programråd för följande program är ännu ej utsedda:

  • Byggvetenskap
  • Mark- och vattenteknik

Tillsättning av programråd

PA tillsammans med eventuell biträdande PA har fått i uppdrag att inkomma med förslag på huvudhandledare / lärar-representanter som kan ingå i rådet. I de fall det är möjligt rekommenderar Forskarutbildningsansvarig (FA) att samtliga huvudhandledare inom programmet ingår. Det är även möjligt att föreslå externa ledamöter / arbetslivs-representanter.

THS utser studeranderepresentanter till programråden, dessa kan komma att ändras under programrådens mandatperiod. Även representanter från verksamhetsstödet kommer att kopplas till programråden.

Skolchef fattar beslut om programråd i samråd med FA.

THS utser studeranderepresentanter till programråden, dessa kan komma att ändras under programrådens mandatperiod. Även representanter från verksamhetsstödet kommer att kopplas till programråden.

Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad beslutar att utse följande representanter till programråd for respekive doktorsprogram:

Arkitektur

Meike Schalk, PA
Victor Edman
Hélène Frichot
Catharina Gabrielsson
Katja Grillner
Daniel Koch
Helena Mattsson

Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö

Karin Edvardsson Björnberg, PA
Nina Wormbs, bitr PA
Tor Sandqvist, lärarrepresentant filosofi
Per Högselius, lärarrepresentant historiska studier

Geodesi och geoinformatik

Yifang Ban, PA
Bin Jiang
Takeshi Shirabe
Milan Horemuz
Mohammad Bagherbandi
Jonas Ågren

Konst, teknik och design

Meike Schalk, PA
Magnus Bärtås (Konstfack)
Leif Dahlberg
Hélène Frichot
Catharina Gabrielsson
Sara Ilstedt
Helena Mattsson
Bo Westerlund (Konstfack)

Planering och beslutsanalys

Mattias Höjer, PA
Andrew Karvonen, bitr. PA
Anna Björklund
Cecilia Håkansson
Greger Henriksson
Göran Finnveden
Hans Westlund
Jonathan Metzger
Karin Bradley
Karolina Isaksson
Maria Håkansson
Tigran Haas
Tove Malmqvist
Vania Ceccato
Viveka Palm
Åsa Svenfelt
Linda Schenk

Samhällsbyggnad: management, ekonomi och juridik

Björn Berggren, PA
Tina Karrbom Gustavsson
Peter Ekbäck
Han-Suck Song

Transportvetenskap

Joel Franklin, PA
Oskar Fröidh, Bitr. PA
Erik Jenelius
Markus Bohlin
Xiaoliang Ma
Anders Karlström
Muriel Beser Hugosson
Yusak Susilo