Pågår på skolan

Här kan du läsa mer om ett urval av aktuella processer, utredningar och beslut på ABE-skolan.

En arbetsgrupp med uppdrag att genomföra en översyn av anställning av lärare på konstnärlig grund har tillsatts av skolchefen:

Anders Karlström, ordförande ABE Rekryteringskommitte, sammankallande
Meike Schalk, lärarrepresentant Arkitektur
Malin Åberg Wennerholm, lärarrepresentant Arkitektur
Joakim Lilliesköld, representant Fakultetsrådet
Ann Lantz, representant EECS
Anders Forsgren, representant SCI

Detta följer efter att Rektor har anmodat fakultetsrådet att initiera en översyn av anställning av konstnärlig lärare. KTH:s lärare på konstnärlig grund finns organisatorisk placerade hos KTH Arkitektur på ABE-skolan. Fakultetsrådet har därför bedömt att översynen bör göras av ABE-skolan och att en arbetsgrupp bör sättas samman av skolchefen. I arbetsgruppen ska det ingå ledamöter med erfarenhet av anställning av lärare på konstnärlig grund, en ledamot från fakultetsrådet, en ledamot från annan skola än ABE (t.ex. från en miljö som har samarbete med konstnärliga högskolor) samt ledamot som har god kännedom om de nationella regelverk som omgärdar läraranställningar. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot som utses av studentkåren.

Översynen ska i första hand omfatta genomlysning av:

• ABE-skolans behov av lärare på konstnärlig grund.
• Erfarenheter av tillämpningar av anställning av lärare på konstnärlig grund under perioden 2007-2018.
• Relevanta delar av anställningsordning vid KTH och fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen och förslag till revidering/utveckling av dessa delar.

I översynen ingår att se till hela KTH, om det kan finnas möjlighet att anställa lärare på konstnärlig grund vid annan skolan.
 

Programråd är under tillsättning för skolans samtliga doktorsprogram. Läs mer

ABE-skolan har tagit fram en fram en dokumentärfilm om bygget av Undervisningshuset på KTH - från projektering till färdigställd byggnad. Som lärare på skolan har du möjlighet att fritt använda filmen i din undervisning. Läs mer om filmen .