Pågår på skolan

Här kan du läsa mer om ett urval av aktuella processer, utredningar och beslut på ABE-skolan.

ABE-skolans verksamhetsplan för 2020 är nu fastställd.


Verksamhetsplanen för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 2020 har tydlig utgångspunkt i skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023 som fastställdes i juni 2018. I denna listas aktiviteter och mål för 2020 formuleras för att uppnå de övergripande visionerna.

Läs mer