Till innehåll på sidan

Pågår på skolan

Här kan du läsa mer om ett urval av aktuella processer, utredningar och beslut på ABE-skolan.

Hjärt- och lungräddningsutbildningar

Under vårterminen 2023 anordnar skolan hjärt- och lungräddningsutbildningar (HLR) som erbjuds till skolans personal. Välkommen att registrera dig till ett datum som passar dig! Se mer information i registreringslänkarna:

 Hjärt- och lungräddningsutbildning 2023-01-24  Fullbokat

Cardiopulmonary resuscitation training 2023-01-31  Fullbokat

 Hjärt- och lungräddningsutbildning 2023-02-08  Fullbokat

Hjärt- och lungräddningsutbildning 2023-02-20  Fullbokat

Cardiopulmonary resuscitation 2023-03-08  Fullbokat

Hjärt- och lungräddningsutbildning 2023-03-15  Fullbokat

Cardiopulmonary resuscitation training 2023-03-22  Fullbokat

Hjärt- och lungräddningsutbildning 2023-03-27  Fullbokat

Cardiopulmonary resuscitation training 2023-04-19  Fullbokat

Hjärt- och lungräddningsutbildning 2023-04-26  Fullbokat

Vi ber er notera att det finns ett begränsat antal platser på varje tillfälle. ”Först till kvarn” gäller vid denna första omgång. Formulären för anmälan hålls öppen tills maxantalen deltagare har registrerat sig.

Vänligen meddela ledningsstod@abe.kth.se  om du får förhinder eller blir sjuk.

Ytterligare tillfällen kan komma att arrangeras senare under vårterminen. Om du inte lyckades anmäla dig till en plats denna första omgång, vänligen kontakta ledningsstod@abe.kth.se  för att skriva upp dig på en reservlista.

Cardiopulmonary resuscitation training courses

During the spring term 2023, the school organises cardiopulmonary resuscitation training courses (CPR) that are offered to the school's employees. Welcome to register to a date that suits you! See more information in the registration links:

 Hjärt- och lungräddningsutbildning 2023-01-24  Fully booked

Cardiopulmonary resuscitation training 2023-01-31  Fully booked

 Hjärt- och lungräddningsutbildning 2023-02-08  Fully booked

Hjärt- och lungräddningsutbildning 2023-02-20  Fully booked

Cardiopulmonary resuscitation 2023-03-08  Fully booked

  Hjärt- och lungräddningsutbildning 2023-03-15  Fully booked

Cardiopulmonary resuscitation training 2023-03-22  Fully booked

Hjärt- och lungräddningsutbildning 2023-03-27  Fully booked

Cardiopulmonary resuscitation training 2023-04-19  Fully booked

Hjärt- och lungräddningsutbildning 2023-04-26  Fully booked

Please note that there is a limited number of places on each course. "First come, first serve" applies to this first round. The registration forms are kept open until until the maximum number of participants have registered.

Please notify ledningsstod@abe.kth.se  if you have become ill and are unable to attend.

Additional training courses may be arranged later in the spring term. If you were unable to register for a place in this first round, please contact ledningsstod@abe.kth.se  to sign up for a reserve list.